HELSENORGE
Praksisnytt

Elektroniske koronasvar fra laboratoriene ved Oslo universitetssykehus

Mange mottar laboratoriesvar og koronasvar på papir fra laboratoriene ved Oslo universitetssykehus. Dette medfører både forsinkelse og er upraktisk for oss på allmenlegekontorene samt laboratoriene i Oslo. 

koronavirus

​Utfordringene er blitt mer relevant nå siden Sars-Cov-2 prøver fra teststasjonene i Larvik, Horten og pt Sandefjord sendes til OUS for analysering. Vi vil anbefale alle å motta elektronisk ved å sende inn skjemaet det er lenket til. 

Elektronisk svarformidling fra laboratoriene ved Oslo universitetssykehus

I skjemaet bes det om organisasjonsnummeret. Dette er organisasjonsnummeret hentes fra NHN adresseregister, og ikke organisasjonsnummeret i brønnøysundregisteret. Også er Merk at det er overordnet HER-ID til kontoret, og ikke hver enkelt lege som ønskes. Med samhandlingsnummer er det kontorets direktelinje som ønskes, slik at viktige svar kan formidles uten forsinkelse.

Adresseregisteret - Norsk helsenett