eMestring - depresjon, sosial angst og panikkangst

Praksisnytt

Nå kan DPS Vestfold, klinikk psykisk helse og rusbehandling, tilby behandling via internett (veiledet internett-behandling) som standard behandlingstilbud på lik linje med terapi ansikt til ansikt.

 

To som går tur ved vannet
 

Tilbudet, som går under navnet eMestring, har vært prøvd ut som prosjekt siden november 2014.

Behandlingsprogrammene er delt opp i ulike deler og inneholder informasjon, kartleggingsverktøy, øvelser og oppgaver. Det tar vanligvis ca. 14 uker å gå gjennom et behandlingsprogram. Hver uke får pasienter oppfølging fra en fagperson som veileder vedkommende via et meldingssystem i selve programmet. Tilbudet gjelder pasienter med depresjon, sosial angst og panikkangst.

En rekke studier har vist at veiledet behandling via internett for angst og depresjon kan ha like god effekt som tradisjonell ansikt til ansikt terapi. Fordelen for pasientene er at de slipper reise til og fra poliklinikk, og at de kan jobbe med programmet når det måtte passe dem.

Pasienter innen de nevnte pasientkategorier får tilsendt informasjon i innkallingsbrevet til første time

og behandler ved DPS vurderer om eMestring er et aktuelt tilbud. Samtidig er det erfaringsmessig viktig at henviser informerer pasienter om muligheten. Der pasienter på henvisningstidspunkt ønsker et tilbud gjennom eMestring, og det blir gjort oppmerksomt på det i henvisning, kan DPS i større grad koble inn eTerapeuter alt ved vurderingssamtale.

Se mer informasjon om eMestring

 

Ved spørsmål, kontakt:

  1. Avdelingssjef Lene Nyegaard Andersen, lene.nyegaard.andersen@siv.no, tlf. 992 48 696
  2. Inntaksansvarlig Mette Camilla Moen, mette.camilla.moen@siv.no, tlf. 413 06 568.

Henvisning sendes ordinært inntaksteam ved DPS og merkes eMestring.