Praksisnytt

eMestring – førstevalg ved behandling av panikkangst, sosial angst og depresjon

DPS Vestfold tilbyr nå veiledet internettbehandling (eMestring)som førstevalg ved behandling av panikkangst, sosial angst og depresjon.

To som sitter på en benk ved vannet

DPS Vestfold har tilbudt veiledet internettbehandling i form av behandlingsprogrammet eMestring siden 2014 og vel 500 pasienter har deltatt i slik behandling av depresjon, panikkangst og sosial angst. Dersom ikke spesielle forhold taler mot det tilbys pasienten nå eMestring som førstevalg. Skulle behandlingen ikke føre frem vil neste trinn være gruppeterapi eller ordinær ansikt til ansikt terapi.

Behandlinger

Depresjon - veiledet internettbehandling Panikklidelse - veiledet internettbehandling Sosial angst - veiledet internettbehandling

Behandlingen bygger på kognitiv terapi. Metoden benyttes nå i flere land og vi har i dag et økende antall internasjonale og nasjonale studier som viser at effekten for mange pasienter er på linje med ansikt til ansikt terapi.

Hva er veiledet internettbehandling?

Veiledet internettbehandling kan beskrives som veiledet selvhjelp over internett. Det innebærer at pasienter har kontakt med terapeut ved oppstart og ukentlig underveis i programmet. Etter oppstart skjer denne kontakten hovedsakelig via skriftlig kommunikasjon i selve programmet. Behandlingsprogrammene er diagnosespesifikke. De er er delt opp i moduler, med informasjon, oppgaver og øvelser knyttet til ulike tema. Fremdrift fra modul til modul styres av terapeuten. Pasienter som ikke har nytte av behandlingen blir tilbudt tradisjonell behandling i form av gruppesamtaler eller individualterapi.

Hvorfor veiledet internettbehandling?

Ut fra den kunnskapsstatus vi i dag har om veiledet internettbehandling er den for mange pasienter en kostnadseffektiv behandlingsmetode. Oppsummert viser forskning at 50 -75% av de som tilbys slik behandling i ordinær klinisk praksis har effekt av den. Den gjør oss i stand til å hjelpe flere pasienter ut fra de resurser vi har til rådighet, den gir økt fleksibilitet med hensyn til tidsbruk for både terapeuter og pasienter, og den er tidsbesparende for pasienter ved at de slipper unødig reise til og fra poliklinikk. Vi vet også fra Forbrukerrådets undersøkelse fra 2018 at 84 prosent av de spurte var positive til ulike former for digitale helsetjenester.

Hvordan tilbys veiledet internettbehandling?

Vi tilbyr i dag eMestring som førstevalg for pasienter med panikkangst, sosial angst og depresjon. Det er ønskelig at du som fastlege har orientert pasienten om denne behandlingsformen i forbindelse med henvisning. Det er også viktig at pasienten forstår at dette er en behandlingsmetode på lik linje med andre behandlingsformer.  Pasientens egnethet blir vurdert i forbindelse med vurderingssamtale ved DPS. Ved siden av den diagnostiske utredningen, legges det vekt på generell egnethet som leseferdigheter og erfaring med bruk av digitale verktøy som datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon. Pasienten vil også få ytterligere informasjon om hva veiledet internettbehandling er. Dersom ikke spesielle forhold taler mot det tilbys pasienten eMestring som førstevalg. Skulle behandlingen ikke føre frem vil neste trinn være gruppeterapi eller ordinær ansikt til ansikt terapi. En slik trappetrinnsmodell er i tråd med helsepolitiske føringer både nasjonalt og internasjonalt.

For mer informasjon se:

www.siv.no/emestring