HELSENORGE
Praksisnytt

Endrer rutine for rhesusprofylakse hos gravide i svangerskapsuke 28

Helsedirektoratet har bestemt endret rutine for rhesusprofylakse hos gravide i svangerskapsuke 28

gravid mage
​Gynekologisk seksjon og blodbanken ved SiV har fram til nå kalt inn gravide til profylaksen. Nå skal oppgaven overføres til kommunehelsetjenesten, slik intensjonen har vært hele tiden. Dette er nasjonale føringer og ikke noe som bestemmes lokalt. 

Praksiskonsulentene (PKO) jobber nå for å få et trygt samarbeid med sykehuset slik at samhandlingen på best mulig måte skal oppleves sømløst for den gravide, og at behandler skal være godt informert om rutinene. 

Når blir det endret rutine?

Helsedirektoratet har satt at endringen skal tre i kraft 1. september, men det er mye som må på plass for at dette skal gjøres på en trygg måte. Det blir derfor ikke endringer på dette her i Vestfold fra den datoen. 

PKO, gynekologisk seksjon og blodbanken samarbeider om dette, og rutinene vil være som tidligere inntil vi informerer i Praksisnytt om utarbeidede nye rutiner. 

Har du spørsmål om dette?

Ved spørsmål inntil det, send mail til lizeth.lind.jorgensen​@siv.no