HELSENORGE
Praksisnytt

Endret diagnostikk av Mycoplasma genitalium

Diagnostikk av Mycoplasma genitalium skal være klinisk begrunnet. For å unngå overdiagnostikk og unødvendig antibiotikabehandling vil prøver uten dokumentert klinisk indikasjon for analyse ikke bli undersøkt.

diagnostikk

Mycoplasma genitalium (MG) er en seksuelt overførbar mikrobe som er assosiert med genitale infeksjoner.
​Ved symptomgivende uretritt og cervicitt forårsaket av MG er azitromycin førstehåndsbehandling. Infeksjonen er ikke definert som en allmennfaglig smittsom sykdom og dekkes derfor ikke av HELFO.

Indikasjon for diagnostikk

Screening eller behandling av asymptomatiske anbefales ikke, men diagnostikk av MG er aktuelt når partner har fått påvist infeksjon og hos menn som har sex med menn (sammen med PCR for påvisning av gonokokker og Chlamydia trachomatis). Screening anbefales også før kirurgisk abort.

Resistenstesting

Resistens mot azitromycin (og doxycyklin) er svært utbredt og det er stor risiko for terapisvikt med disse midlene. Fra medio april 2018 vil derfor alle prøver som er positive på MG bli undersøkt for mutasjoner som gir makrolidresistens.

Anbefalt antibiotikum ved resistens mot azitromycin er moxifloxacin. Middelet har ikke markedsføringstillatelse i Norge og må forskrives på godkjenningsfritak. Ettersom moxifloxacin er svært resistensdrivende og har en uheldig bivirkningsprofil, bør bruken begrenses til tilfeller hvor det er sikker indikasjon for behandling. Det vises i denne sammenheng til Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Klinisk indikasjon må angis

For å unngå overdiagnostikk av MG og unødvendig behandling med azitromycin og moxifloxacin vil prøver uten dokumentert klinisk indikasjon for analyse ikke bli undersøkt.