HELSENORGE
Praksisnytt

Endret enhet for NT-proBNP fra mandag 16. oktober 2017

Norsk selskap for medisinsk biokjemi anbefaler etter oppfordring fra Norsk Cardiologisk Selskap alle norske laboratorier å utgi NT-proBNP og BNP-verdier i ng/L istedenfor pmol/L fra høsten 2017.

Laboratorie

​De fl este norske laboratorier har til nå brukt SI-enheten som er pmol/L. Imidlertid brukes ng/L eller pg/mL i de fl este andre land i Europa og i de europeiske anbefalinger for behandling av hjertesvikt. Omleggingen vil medføre nye referansegrenser, som vil fremgå av prøvesvarene.

Omregningsfaktoren for NT-proBNP er:
ng/L=pg/mL = pmol/L x 8,457

Analysen er særlig nyttig for å kunne utelukke hjertesvikt og sile ut hvilke pasienter som ikke trenger henvisning til ekkokardiografi. Ved bruk hos pasienter med akutt klinikk på mulig hjertesvikt vil verdier under 300 ng/L kunne utelukke hjertesvikt med høy sannsynlighet.

Ved bruk hos pasienter uten akutt klinikk (som ofte vil være tilfelle i allmennpraksis) vil verdier under 125 ng/L kunne utelukke hjertesvikt med høy sannsynlighet. NT-proBNP nivået bør imidlertid alltid vurderes i sammenheng med alder og kjønn og andre mulige innvirkende faktorer, slik som bl.a. overvekt (gir lavere verdier) og nyresvikt. Pasienter med nyresvikt kan ha høye verdier på grunn av redusert renal utskillelse av NT-proBNP uten at de har hjertesvikt.