HELSENORGE

Endret referanseområde for aktivt vitamin B12

Fra mandag 13. november 2017 analyserer vi aktivt vitamin B12 (holotranskobalamin) med reagenser fra Roche.

reagensrør

Tidligere har sentrallaboratoriet gjort analysen med reagenser fra Abbott. Den nye metoden gir litt høyere verdier i det lave området og samtidig litt lavere verdier i det høye området. Ettersom dette er en analyse som skal brukes ved diagnostikk av B12-mangel, er ikke de høye verdiene interessante, og vi vil fra nå av angi referanseområdet som > 37 pmol/L. Det primære måleområdet er 5 til 150 pmol/L, og verdier over dette vil ikke bli fortynnet, men utgitt som > 150 pmol/L.