HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Endring av dermatofyttdiagnostikk

Fra 1. november 2016 vil metode for påvising av dermatofytter i negl, hud og hår endres fra dyrkning til molekylærgenetisk diagnostikk (PCR).

​Prøvematerialet sendes som tidligere i et sterilt prøveglass. Dermatofytt-PCR vil kunne påvise dermatofytter med høy sensitivitet og vil utføres en gang hver uke. Dette betyr at svartiden vil gå ned fra 3-4 uker til ca. 1 uke.

Dermatofytt-PCR vil ikke kunne skille alle underartene og positive prøver vil da besvares med slekt: Trichophyton species, Microsporum species eller Epidermophyton fl occosum. Det presiseres at Malassezia species, som kan gi hodebunnsflass, seboreisk dermatitt og Pityriasis versicolor, fortsatt ikke lar seg dyrke i laboratoriet og omfattes heller ikke av den nye diagnostikken.

Ola Bjørang, molekylærbiolog,
Mikrobiologisk avdeling
ola.bjorang@siv.no

Heidi Cecilie Villmones, konstituert overlege,
Mikrobiologisk avdeling
heidi.cecilie.villmones@siv.no