Praksisnytt

Endring i EDI-adresser ved Sykehuset i Vestfold.

 20. juni kom det en nasjonal endring i kodeverket som bestemmer EDI adressene. I den forbindelse vil det bli noen adresser som forsvinner. For allmennlegene er det små endringer, men noen som er verdt å merke seg.

Lege og pasient  i samtale

Adresseregister for digital henvisning

EDI adresse som utgår:

  • Dialyse: 121162
  • Legemiddelassistert rehabilitering: 94802
  •  Raskere tilbake somatikk: 103061
  •  Rehabilitering: 89569
  • Sykelig overvekt: 121164

Bruk adresse:

  • Nyresykdommer: 121161
  • Rus og avhengighet: 133200
  • Fysikalsk medisin og rehabilitering: 89582  
  • Endokrinologisk: 121154

Ved henvisning til Helse og arbeid ved Fysikalsk medisin og rehabilitering(kysthospitalet) merkes henvisningen «helse og arbeid». Dette tilsvarer den tidligere «raskere tilbake ordningen» eller helse og arbeid.

Psykisk helsevern for barn og unge

Tidligere benevning i EPJ

Psykisk helsevern for barn og unge(BUP)

Ny benevning i EPJ

Psykisk helsevern for barn og unge

Den eneste konsekvens denne navneendringen vil ha er at «BUP» som søkeord i NHN ikke vil fungere.

Oppdateringsrutiner

Det er viktig at adresseregisteret oppdateres i journalprogrammene, dette går normalt sett daglig helt automatisk. Dersom deres system ikke oppdateres automatisk basert på hva som er publisert i NHN Adresseregister må dere sikre manuell oppdatering slik at det som er nytt blir tilgjengeliggjort fra/etter den 20. juni. Leverandørene har også fått tilsendt denne informasjonen