HELSENORGE
Praksisnytt

Endring i Helse Sør Øst avtale med private røntgeninstitutt

Helse Sør Øst terminerer avtalen med Aleris Røntgen i Porsgrunn (tidligere Curato) med virkning fra 31.mai 2021.  Alle henvisninger sendt til Aleris Porsgrunn etter denne dato vil behandles som henvisning til helprivat røntgeninstitutt og pasienten blir selvbetalende for undersøkelsen.

rønstgen

​Det nyopprettede Helsehuset Røntgen i Sandefjord har inngått avtale med  Helse Sør-Øst, og vil være et henvisningsalternativ. Helsehuset Røntgen Sandefjord er operative med MR fra 1.juni. Og CT, UL og konvensjonell røntgen fra 14.juni.

De opplyser om god kapasitet. Henvisning sendes elektronisk på ordinær måte. Det er foreløpig ikke drop-in mulighet ved instituttet.
 

Adresse for fysisk oppmøte:

Skiringssalveien 20 (Sandefjord helsepark)
3208 Sandefjord
 
Avtalen Unilabs i Tønsberg har med Helse Sør-Øst fortsetter som tidligere.
 
Endringene i avtalepartnere endrer ikke de grunnleggende prinsippene om at pasienter henvises til enten Sykehuset i Telemark eller Sykehuset Vestfold hvor det er mest hensiktsmessig for samhandlingen med 2.linjetjenesten.