Endring i måleområdet for D-dimer

Praksisnytt

D-dimer-resultater vil fra nå av gis ut med verdier opp til 4,0 mg/L, ikke 20 mg/L slik sentrallaboratoriet har gjort de siste årene. Verdier større enn fire vil dermed ikke bli fortynnet rutinemessig.

Blodprøver
 

Dersom det i spesielle tilfeller er viktig å vite hvor mye høyere en D-dimer er, kan laboratoriet kontaktes for ytterligere fortynning av prøven. Vi begynte å fortynne de høye D-dimer-prøvene på grunn av rapporter om falsk høye verdier grunnet heterofile antistoffer, men reagenset har siden den gang blitt forbedret.

Ingen andre laboratorier i Norge utgir D-dimer-resultater > 4,0.