HELSENORGE
Praksisnytt

Endring i rutiner ved bruk av Helseekspressen

På grunn av økt aktivitet er det dessverre ikke lenger mulig for pasienter uten rekvisisjon å bli med Helseekspressen.

To som går tur

Helseekspressen er Pasientreisers viktigste transporttilbud på strekningen fra Skien til Oslo for de pasientene som har medisinsk behov for tilrettelagt transport og har rekvisisjon for reisen.

Helseekspressen er registrert som ambulanse og har flere fasiliteter som er tilpasset pasienter med ulike medisinske behov. Den har heis, medisinsk overvåkningsutstyr, hjertestarter og oksygen om bord, samt båreplass for pasienter som må ligge under transport. Det er helsepersonell tilstede som kan assistere ved behov for helsehjelp.

Hva må rekvirent tenke på?

Du som behandler, trenger kun å ta stilling til om pasienten har behov for tilrettelagt transport basert på det helsemessige grunnlaget etter §22b. Når en rekvisisjon blir opprettet på denne strekningen, blir pasienten automatisk transportert med Helseekspressen til Oslo.

For pasienter som kan møte selv på holdeplass, lager dere en merknad på rekvisisjonen, eller gir beskjed til pasient om å kontakte oss dagen før avreise. Dersom ingen beskjed blir gitt, utløser det en kostnad på tilbringertaxi for helseforetaket.

Rekvisisjonen registreres på vanlig måte elektronisk, og det er ikke nødvendig å dele opp rekvisisjonen i drosje og Helseekspress. Du trenger heller ikke ta hensyn til rutetidene, det viktigste er at behandlingstidspunktet i Oslo er riktig.  Rekvirerer du reisen innen kl. 13 dagen i forveien, vil pasienten motta SMS med avreisetidspunkt og bekreftelse på at reisen er bestilt.

Viktig presisjon

Pasienter som ikke har et helsemessig behov for transport må i hovedsak organisere sin egen reise til Oslo og kan deretter søke refusjon i etterkant.

Arbeidsdeling og ansvar for gjennomføring av pasientreise med rekvisisjon.

Det er ingen endring fra tidligere.