Helsenorge
Praksisnytt

Epikrise på nyfødte – nå elektronisk

Sykehuset i Vestfold mottar nå fødselsnummer innen 24 timer etter fødsel. Dermed kan sykehuset sende epikriser elektronisk på den nyfødte. Epikrise sendes til mors fastlege, som automatisk blir barnets fastlege.

Mor og nyfødt baby

Epikrisen inneholder flere relevante opplysninger om den nyfødte enn det som til nå har vært referert i morens epikrise, f.eks. resultat av barnelegeundersøkelse. Det er også en klar fordel at opplysninger om barnet blir liggende i barnets journal.

Siden dette vil være en nyopprettet journal og den ikke er registrert i fastlegens journalsystem, må det opprettes ny journal når spørsmål om det dukker opp ved mottak av en slik epikrise.

Det blir sendt papirepikrise dersom barnet ikke har fått fødselsnummer før hjemreise.