HELSENORGE
Praksisnytt

Ett DPS i Vestfold

Fra 1. januar 2018 vil Søndre Vestfold DPS og Nordre Vestfold DPS bli slått sammen til DPS Vestfold.

Behandler og pasient

Tjenesten vil fortsatt være lokalisert i Horten, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik. Poliklinikkene for rusbehandling
(PRA) vil samtidig bli overført fra DPS til avdeling for rusbehandling (ARB), disse poliklinikkene vil imidlertid
fortsatt være lokalisert sammen med DPS.

Tjenestetilbudene vil i all hovedsak være uendret. For noen pasienter kan behandlingssted bli endret, og de
det gjelder, vil få informasjon om dette.

Henvisninger vil bli vurdert daglig av inntaksteam ved DPS Vestfold og ved ARB, og svar vil som hovedregel
være pasient og henviser i hende innen fem virkedager.

Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om nye elektroniske henvisningsadresser når disse er
klare.