Fastlegenyttig

Fastlegen og 34 311 dialogmeldinger

Vårt fag er i stadig utvikling, og vi får nye og bedre verktøy for arbeidet vi gjør. Noen fremskritt er slik at vi raskt undres over hvordan vi klarte oss uten. Dialogmeldinger er for meg et slikt hjelpemiddel.

Geir Dunseth
Publisert 10.02.2022
Geir Dunseth
​Dialogmelding lege-lege startet i Helse Vest i 2015. Her i Helse Øst var det en frustrerende langsom prosess og vi måtte vente helt til 2019 før løsningen ble pilotert i Vestre Viken. I januar 2020 kunne vi endelig ta dette i bruk ved Sykehuset i Vestfold. Og når det først kom, fikk det raskt et betydelig omfang. 

Dialogmeldinger brukes hyppig

I 2021 ble det sendt hele 34 311 dialogmeldinger til og fra SIV HF. Fastleger har startet dialog 12 718 ganger, og de av oss som bruker dette hyppigst har initiert over 150 meldinger. DPS Vestfold topper statistikken på sykehuset med sendt og mottatt til sammen 5776 dialogmeldinger, etterfulgt av avdeling for rus og avhengighet med 3067, nevrologisk avdeling med 2647 og gastromedisin med 2591. Hjerteavdelingen og ortopedisk avdeling er også godt representert. 

Det sendes fortsatt forespørsler og tilleggsinformasjon i henvisningsformat, som burde vært dialogmeldingDet sendes fortsatt forespørsler og tilleggsinformasjon i henvisningsformat, som burde vært dialogmelding

Både sykehusleger og fastleger gir gode tilbakemeldinger om nytten av slike meldinger. Men vi gjøres oppmerksom på at det fortsatt sendes forespørsler og tilleggsinformasjon i henvisningsformat, som burde vært dialogmelding. Og det sendes dialogmeldinger med spørsmål om råd på pasienter som ikke har vært pasienter ved SiV på lang tid – hvor det burde vært sendt henvisning. Vi trenger heller ikke sende dialogmelding for kun å bekrefte at dialogmelding er mottatt. 

Flere bruksområder 
Dialogmeldinger skal først og fremst brukes for å bedre koordinering og samordning, innhente supplerende opplysninger, eller avklare uklarheter i epikriser og henvisninger. Det er også nyttig for å oppdatere hverandre underveis i et behandlingsforløp, eller innhente behandlingsråd.

En utfordring er dialogmeldinger når vi fastleger er uenige i oppgavefordeling slik den skisseres i epikriser. 

Dialogmelding skal ikke brukes til diskusjoner om arbeidsfordeling fastlege/sykehuslege. Men der epikrisen beskriver en annen forventning om hva jeg som fastlege skal gjøre enn det som er formulert i anbefalinger om samarbeid, har jeg med god erfaring brukt dialogmelding for å avklare dette. 

Dialogmeldingen blir en del av pasientjournalen, og derfor synes jeg det er viktig å få det dokumentert hvis epikrisen gir feilaktig informasjon om hva jeg som fastlege skal gjøre. Men vi må alltid huske på at pasienten skal kunne lese hva vi formulerer, og unngå uhensiktsmessige diskusjoner rundt dette hvor vi leger snakker forbi hverandre, eller bare formidler kritikk.​

De snakket forbi hverandre hele livet men følte seg likevel truffet​

Nils-Fredrik Nielsen

Felles forståelse – nærmere samarbeid

Noe av det viktigste jeg opplever dialogmeldinger bidrar til, er en økt gjensidig forståelse av vårt felles bidrag i pasientbehandlingen. Vi vil det samme, og dialogmeldingen har skapt en større nærhet til behandlerne på sykehuset.  Det har gitt veldig god avklaring rund behandlinger, oppklart feil i epikriser, avklart videre kontroller, og gitt meg anledning til å rette opp mangler i egne henvisninger. Selv om det ikke er nødvendig med høflighetsfraser i disse meldingene, styrker det samarbeidet når man får tilbake «takk for utmerket samarbeid»,» takk for oppdatering», «flott at du er oppmerksom på dette». 

Vi i PKO arbeider for å forbedre samhandlingen mellom sykehus og oss i kommunehelsetjenesten. Da er det å bidra til økt dialog helt sentralt. Vi håper du har gode erfaringer med bruken av dialogmeldinger, og vil oppfordre alle til å bruke det aktivt.


Kontakt oss på PKO@SiV.no​