HELSENORGE
Fastlegenyttig

Fastlegen og «pakkeforløp kreft» i 2021

For 6 år siden ble «pakkeforløp for kreft» innført som nasjonale standardiserte pasientforløp. Hensikten var å sikre «raskt utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid». 

Geir Dunseth
​I løpet av kort tid fikk vi 28 pakkeforløp. Vi fikk tilsendt informasjonsmateriell fra Helsedirektoratet, og lokalt hadde PKO samhandlingsmøter hvor innføring av pakkeforløp var tema. 

Vår jobb som fastleger var å forholde oss til noen klare kriterier for «begrunnet mistanke» om kreft. Det var ingen «ny medisin», men en systematisering av kjent kunnskap. Når pasienten oppfylte «begrunnet mistanke» kunne vi markere henvisningen med «pakkeforløp kreft» og informere pasienten at det i løpet få dager ville bli gitt time til videre utredning og evt. behandling. 

Det virket! 

Fastleger forholdt seg til pakkforløpene og endret raskt sin henvisningspraksis, og på sykehuset ble pasientene tilbudt rask utredning og behandling. Innføring av forløpskoordinatorer bidro også til å sikre forløpstider og lettet informasjonsarbeidet. 

Fastlegen endret sin henvisningspraksis «over natten» og bidro til at pakkeforløpene raskt ble en suksess


Ingen fasit

I 2020 hadde 32 % av alle som ble henvist til Sykehuset i Vestfold merket «pakkeforløp kreft» faktisk en kreftdiagnose. Det finnes ingen fasit for hva som er «riktig» andel kreft for de ulike forløpene. Som fastleger er vi vant til å sortere grad av risiko for sykdom, og noe ganger ser vi i ettertid at vi gjerne skulle valgt annerledes, uten at vi kan kritiseres for det. Men det er alltid nyttig å reflektere over etablert praksis, og lære av erfaring. Når lungeavdelingen her i Vestfold forteller om mange pasienter med lungekreft som først fanges opp med kreftsykdom i sent stadium, er det en slik anledning til refleksjon. Se artikkel i Praksisnytt​:

Fastlegen er ofte døråpner inn til pakkeforløp.  Åpner vi de riktige dørene til rett tid?​


Forløpsgjennomgang på samhandlingsmøte!

Hvis dere er som meg, så sitter fortsatt hovedtrekkene fra de første og største pakkeforløpene rimelig langt fremme i hukommelsen. Men hva med de vi sjeldent bruker? Eller hva med alle dere som har startet som fastleger etter at informasjonen med diagnoseveiledere ble sendt ut? Og fanger nye fastleger her i Vestfold opp lokale tilpasninger til pakkeforløpene? 


Det sendes ut informasjon ved etablering, og vi tar til oss ny praksis. Men hva så? Er det tid for en «forløpsgjennomgang»?


Sykehuset i Vestfold (SiV) har regelmessige «forløpsgjennomganger», hvor arbeidet med pakkeforløp evalueres og man stadig ser etter forbedringer. Et slikt fokus er helt avgjørende for at 79 % av pasientene ved SiV i 2020 fikk sin behandling innen normert forløpstid. Det plasserer SiV som tredje best i landet. 
Jeg tror vi fastleger kan lære av en slik systematisk gjennomgang. På høstens samhandlingsmøte onsdag 27. oktober vil derfor «pakkeforløp kreft» være ett av temaene. Som PKO-leder håper jeg å se mange av dere på det møtet. 
Har du positive erfaringer eller innspill som er nyttige i utviklingen av samhandlingen rundt kreftpasientene, så send oss gjerne en tilbakemelding til pko@siv.no​ eller benytt kommentarfeltet på facebookgruppen. 

Høstens samhandlingsmøte onsdag 27. oktober har «pakkeforløp kreft» som ett av temaene. Hva fungerer godt, hva kan vi forbedre, og hvordan er status her i Vestfold?​