Praksisnytt

Fecespanelet utvides med Enterotoksigene E. coli (ETEC)

Ved utredning av diaré og gastroenteritt har mikrobiologisk avdeling et fecespanel «Tarmpatogene bakterier/parasitter» som nå utvides. Enterotoksigene E. coli (ETEC) er enterotoksinproduserende og adhererer til tarmepitelet.

Mikrobiologiske prøver

De siste årene har det vært tilfeller av matbåren smitte innenlands. ETEC isoleres oftest fra pasienter med «turistdiaré», men er også den vanligste årsaken til diaré hos barn i lavinntektsland. Smitten er fekal-oral, oftest gjennom kontaminertematvarer inkludert drikkevann, men også fra person til person.

Inkubasjonstiden er kort, fra 24 til 72 timer. Infeksjonen er oftest kortvarig
med tilfriskning i løpet av få dager, men kan også vare i flere uker.

Antibiotikabehandling vil ikke påvirke sykdomsforløpet og er derfor ikke anbefalt.

Som tidligere sendes Fecal Transwab med synlig, helst rikelig feces på prøvepenselen.

Laboratoriet vil ved hjelp av PCR-teknikk,  nå også analysere
for ETEC i tillegg til:
Salmonella, Yersinia, Campylobacter, Shigella/EIEC,
Cryptosporidium, Entamoeba histolytica og Giardia lamblia.

Minner om at vi også dyrker med tanke på EHEC, EPEC, Vibrio, Plesiomonas og Aeromonas der det er indikasjon for det. Opplysninger om blodig diaré, alvorlig klinikk, hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), «risvann»-lignende diaré, reiseanamnese til aktuelle smitteland, mistenkt smitte fra sjømat eller kjent utbruddsituasjon, vil medføre tilleggsundersøkelser.

Kliniske opplysninger er derfor avgjørende for korrekt håndtering ved mikrobiologisk avdeling.