HELSENORGE

Flåttsenteret

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer (Flåttsenteret) gir informasjon og rådgiving om flåttbårne sykdommer, med hovedtyngde på borreliose og skogfl åttencefalitt (TBE). Flåttsenteret er ikke en behandlingstjeneste.

​Tjenesten er organisert som en egen enhet ved Sørlandet sykehus. Tjenesten har som mål å bedre og formidle kunnskap om diagnostikk, behandling og oppfølging av personer med flåttbårne sykdommer i Norge.

Flåttsenteret arbeider også med forskning, fagutvikling, informasjonsarbeid og undervisning.

Kontaktinformasjon
Flåttsenteret tar imot henvendelser fra pasienter, helsepersonell og andre. E-post: flaattsenteret@sshf.no. De svarer i løpet av en uke. Vær forsiktig med å oppgi personopplysninger pr. e-post.

De har telefontid mandag - fredag mellom klokken 09:00 og 15:00, tlf. 38 07 33 29

Se mer informasjon på www.flåttsenteret.no