HELSENORGE
Helsepersonell som prater med hverandre

For kommunehelsetjenesten

Koronainformasjon for primærhelsetjenesten


Meld samhandlingsavvik

Meld samhandlingsavvik her

Se prosedyren for mellom SiV og kommunene i Vestfold

En viktig forutsetning for å sikre kvalitet i helsetjenesten er å se på feil som kilde til kunnskap. Hensikten med å melde avvik, er at helsetjenesten på denne måten kan lære av sine feil, og forsøke å unngå å gjenta dem.
Det er ikke avviksmeldingen i seg selv som hindrer at de samme avvikene skjer igjen, det er det responsen på meldingene som avgjør.

Vi tror at godt samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten styrker sikkerheten for den enkelte pasient. Pasientsikkerhet handler om at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten arbeider for pasientens beste.

Avviksskjemaet og prosedyren er utarbeidet av Sykehuset i Vestfold og kommunene i Vestfold.

Digital samhandling

Digital samhandling omfatter blant annet elektronisk sending og mottak av ulike dokumenter og meldinger - samlebegrep "elektronisk meldingsutveksling". I dette inngår elektronisk forsendelse av basismeldinger, PLO-meldinger (pleie- og omsorgsmeldinger) og dialogmeldinger.

Gå til digital samhandling

Oversikt over samhandlingssykepleiere ved SiV

Gå til oversikt over samhandlingssykepleiere/kontaktpersoner ved Sykehuset i Vestfold

Kreftkoordinator - forløpskoordinatorer, kommunale kreftkoordinatorer

Gå til informasjon om kreftkoordinator og forløpskoordinatorer

Palliasjon - kompetansenettverk​

Palliasjon - kompetansenettverk​

Faglig informasjon til kontaktsykepleiere for kreftpasienter og annet helsepersonell som arbeider med kreftomsorg og lindrende behandling i Vestfold.

Kommunekontakter / pleie - og omsorgstjenesten

Gå til oversikt over kommunekontakter for kommunene i Vestfold.

Endringer meldes samhandlingssjef Irene Jørgensen – irene.jorgensen@siv.no

Åpne e-læringskurs


Håndhygiene

Basale smittevernrutiner Isolering Desinfeksjon (smittevask) av smitterom KOLS

Ofte stilte spørsmål fra kommunehelsetjenesten

Her kan du se svar på noen ofte stilte spørsmål som handler om samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og Sykehuset i Vestfold. Bidra ved å sende inn dine spørsmål til sykehuset.

Iplos

Spørsmål fra kommunen: Hvorfor holder det ikke at jeg bare sender med Iplos når jeg sender innleggelsesrapport til sykehuset?

Svar: Sykehuset bruker et annet kartleggingsverktøy for å angi ADL-funksjonene. Det er derfor lurt at man lager et lite sammendrag av pasientens funksjonsnivå i feltet hvor du har mulighet til å legge til kommentarer i innleggelsesrapporten.

Isbar

Spørsmål fra kommunen: Hva er Isbar og hvorfor er det viktig å vite noe om det?

Svar: ISBAR  er et strukturert system for presis og effektiv tverrfaglig kommunikasjon i en akuttsituasjon. Isbar står for: identifikasjon, situasjon, bakgrunn, aktuell tilstand, råd.

 • Identifikasjon. Oppgi:
  Hvem du er.
  Hvor du er.
  Pasientens navn, alder, kjønn, avdeling.
  Mottaker: bekreftelse på hvem du snakker med
 • Situasjon. Hva er problemet/årsak til kontakt?
  Jeg ringer deg fordi….
  Jeg har sett at…. / fått prøvesvar….
  Hvis det haster – gjør det klart med en gang!
 • Bakgrunn. Kortfattet og relevant sykehistorie:
  Tidligere og aktuelle sykdommer av betydning
  Aktuelle problemer og behandling til nå
  Allergier
  Smitterisiko
 • Aktuell tilstand. Aktuell tilstand (status og vurdering)
  A: luftvei
  B: respirasjon
  C: puls, BT, SpO2
  D: bevissthet, smerte
  E: temperatur, hud, ytre skader, blødninger
  Jeg tror at problemet/årsaken til pasientens tilstand er….
 • Råd: Tiltak
   ...derfor anbefaler jeg/hva er din anbefaling?
  Umiddelbare tiltak
   Overvåking/overflytting
   Utredning/behandling
   Hvor ofte skal jeg
   Når skal jeg ta kontakt igjen


 

Mobilt røntgentilbud

Ambulerende røntgentjenester for vanskelig flyttbare pasienter i kommunale institusjoner.  
Les om mobilt røntgen - røntgen på hjul


Praksisnytt

​Her finner du alle nyhetene fra Praksisnytt, fra og med 2015 og frem til i dag

Praksisnytt

Fant du det du lette etter?