Helsepersonell som prater med hverandre

For kommunehelsetjenesten

Meld samhandlingsavvik

Meld samhandlingsavvik her

En viktig forutsetning for å sikre kvalitet i helsetjenesten er å se på feil som kilde til kunnskap. Hensikten med å melde avvik, er at helsetjenesten på denne måten kan lære av sine feil, og forsøke å unngå å gjenta dem.
Det er ikke avviksmeldingen i seg selv som hindrer at de samme avvikene skjer igjen, det er det responsen på meldingene som avgjør.

Vi tror at godt samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten styrker sikkerheten for den enkelte pasient. Pasientsikkerhet handler om at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten arbeider for pasientens beste.

Avviksskjemaet og prosedyren er utarbeidet av Sykehuset i Vestfold og kommunene i Vestfold.

Digital samhandling

Digital samhandling omfatter blant annet elektronisk sending og mottak av ulike dokumenter og meldinger - samlebegrep "elektronisk meldingsutveksling". I dette inngår elektronisk forsendelse av basismeldinger, PLO-meldinger (pleie- og omsorgsmeldinger) og dialogmeldinger.

Gå til digital samhandling

Oversikt over samhandlingssykepleiere ved SiV

Gå til oversikt over samhandlingssykepleiere/kontaktpersoner ved Sykehuset i Vestfold

Kreftkoordinator - forløpskoordinatorer, kommunale kreftkoordinatorer

Gå til informasjon om kreftkoordinator og forløpskoordinatorer

Kommunekontakter / pleie - og omsorgstjenesten

Gå til oversikt over kommunekontakter for kommunene i Vestfold.

Endringer meldes samhandlingssjef Irene Jørgensen – irene.jorgensen@siv.no

Åpne e-læringskurs


Håndhygiene

Basale smittevernrutiner Isolering Desinfeksjon (smittevask) av smitterom KOLS

Ofte stilte spørsmål fra kommunehelsetjenesten

Her kan du se svar på noen ofte stilte spørsmål som handler om samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og Sykehuset i Vestfold. Bidra ved å sende inn dine spørsmål til sykehuset.

Iplos

Spørsmål fra kommunen: Hvorfor holder det ikke at jeg bare sender med Iplos når jeg sender innleggelsesrapport til sykehuset?

Svar: Sykehuset bruker et annet kartleggingsverktøy for å angi ADL-funksjonene. Det er derfor lurt at man lager et lite sammendrag av pasientens funksjonsnivå i feltet hvor du har mulighet til å legge til kommentarer i innleggelsesrapporten.

Isbar

Spørsmål fra kommunen: Hva er Isbar og hvorfor er det viktig å vite noe om det?

Svar: ISBAR  er et strukturert system for presis og effektiv tverrfaglig kommunikasjon i en akuttsituasjon. Isbar står for: identifikasjon, situasjon, bakgrunn, aktuell tilstand, råd.

 • Identifikasjon. Oppgi:
  Hvem du er.
  Hvor du er.
  Pasientens navn, alder, kjønn, avdeling.
  Mottaker: bekreftelse på hvem du snakker med
 • Situasjon. Hva er problemet/årsak til kontakt?
  Jeg ringer deg fordi….
  Jeg har sett at…. / fått prøvesvar….
  Hvis det haster – gjør det klart med en gang!
 • Bakgrunn. Kortfattet og relevant sykehistorie:
  Tidligere og aktuelle sykdommer av betydning
  Aktuelle problemer og behandling til nå
  Allergier
  Smitterisiko
 • Aktuell tilstand. Aktuell tilstand (status og vurdering)
  A: luftvei
  B: respirasjon
  C: puls, BT, SpO2
  D: bevissthet, smerte
  E: temperatur, hud, ytre skader, blødninger
  Jeg tror at problemet/årsaken til pasientens tilstand er….
 • Råd: Tiltak
   ...derfor anbefaler jeg/hva er din anbefaling?
  Umiddelbare tiltak
   Overvåking/overflytting
   Utredning/behandling
   Hvor ofte skal jeg
   Når skal jeg ta kontakt igjen


 

Mobilt røntgentilbud

Ambulerende røntgentjenester for vanskelig flyttbare pasienter i kommunale institusjoner.  
Les om mobilt røntgen - røntgen på hjul


Praksisnytt

​Her finner du alle nyhetene fra Praksisnytt, fra og med 2015 og frem til i dag   


Arrangementer

 • 08.11 onsdag
  Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge (Helse Midt-Norge)

  Overvekt hos barn og unge er en sterkt voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt. For å sikre riktig utredning og behandling av barn med overvekt er det vesentlig å jobbe tverrfaglig og samtidig heve kunnskap og kompetanse hos involverte faggrupper.

 • 16.01 tirsdag
  Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge (Helse Vest)

  Overvekt hos barn og unge er en sterkt voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt. For å sikre riktig utredning og behandling av barn med overvekt er det vesentlig å jobbe tverrfaglig og samtidig heve kunnskap og kompetanse hos involverte faggrupper.

 • 24.01 onsdag
  Skandinavisk CT-kurs i Vestfold for radiologer og radiografer

  Radiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold har igjen gleden av å arrangere CT-kurs i Vestfold. Kurset blir holdt over 2,5 kursdager med et spennende og interessant program. Påmeldingen har åpnet.

 • 24.01 onsdag
  CT conference in Vestfold

  The Radiology Dept. at Vestfold Hospital once again has the pleasure of holding a CT course in Vestfold. The course will be held over 2.5 course days with an exciting and interesting program. Registration is open.

 • 07.02 onsdag
  Klinisk emnekurs om CFS/ME for leger

  Hovedhensikten med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap om sykdomsmekanismer ved CFS/ME. De skal få innsikt i ny norsk og internasjonal forskning i tillegg til anbefalinger og erfaringer fra praksisfeltet.

 • 01.03 torsdag
  Noklus-kurs 1. mars 2018

  Torsdag 1. mars 2018 arrangeres det årlige Noklus-kurset (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser) på Quality Hotel Klubben i Tønsberg.

 • 14.03 onsdag
  Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge (Helse Nord)

  Overvekt hos barn og unge er en sterkt voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt. For å sikre riktig utredning og behandling av barn med overvekt er det vesentlig å jobbe tverrfaglig og samtidig heve kunnskap og kompetanse hos involverte faggrupper.

 • 15.03 torsdag
  Psykiske lidelser hos personer med utviklingshemning

  Habiliteringssenteret i Vestfold inviterer til fagdag: Psykiske lidelser hos personer med utviklingshemning - eksempler fra pasientens hverdag og gode tiltak.