Helsepersonell som prater med hverandre

For kommunehelsetjenesten

Meld samhandlingsavvik

Meld samhandlingsavvik her

Se prosedyren for mellom SiV og kommunene i Vestfold

En viktig forutsetning for å sikre kvalitet i helsetjenesten er å se på feil som kilde til kunnskap. Hensikten med å melde avvik, er at helsetjenesten på denne måten kan lære av sine feil, og forsøke å unngå å gjenta dem.
Det er ikke avviksmeldingen i seg selv som hindrer at de samme avvikene skjer igjen, det er det responsen på meldingene som avgjør.

Vi tror at godt samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten styrker sikkerheten for den enkelte pasient. Pasientsikkerhet handler om at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten arbeider for pasientens beste.

Avviksskjemaet og prosedyren er utarbeidet av Sykehuset i Vestfold og kommunene i Vestfold.

Digital samhandling

Digital samhandling omfatter blant annet elektronisk sending og mottak av ulike dokumenter og meldinger - samlebegrep "elektronisk meldingsutveksling". I dette inngår elektronisk forsendelse av basismeldinger, PLO-meldinger (pleie- og omsorgsmeldinger) og dialogmeldinger.

Gå til digital samhandling

Oversikt over samhandlingssykepleiere ved SiV

Gå til oversikt over samhandlingssykepleiere/kontaktpersoner ved Sykehuset i Vestfold

Kreftkoordinator - forløpskoordinatorer, kommunale kreftkoordinatorer

Gå til informasjon om kreftkoordinator og forløpskoordinatorer

Kommunekontakter / pleie - og omsorgstjenesten

Gå til oversikt over kommunekontakter for kommunene i Vestfold.

Endringer meldes samhandlingssjef Irene Jørgensen – irene.jorgensen@siv.no

Åpne e-læringskurs


Håndhygiene

Basale smittevernrutiner Isolering Desinfeksjon (smittevask) av smitterom KOLS

Ofte stilte spørsmål fra kommunehelsetjenesten

Her kan du se svar på noen ofte stilte spørsmål som handler om samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og Sykehuset i Vestfold. Bidra ved å sende inn dine spørsmål til sykehuset.

Iplos

Spørsmål fra kommunen: Hvorfor holder det ikke at jeg bare sender med Iplos når jeg sender innleggelsesrapport til sykehuset?

Svar: Sykehuset bruker et annet kartleggingsverktøy for å angi ADL-funksjonene. Det er derfor lurt at man lager et lite sammendrag av pasientens funksjonsnivå i feltet hvor du har mulighet til å legge til kommentarer i innleggelsesrapporten.

Isbar

Spørsmål fra kommunen: Hva er Isbar og hvorfor er det viktig å vite noe om det?

Svar: ISBAR  er et strukturert system for presis og effektiv tverrfaglig kommunikasjon i en akuttsituasjon. Isbar står for: identifikasjon, situasjon, bakgrunn, aktuell tilstand, råd.

 • Identifikasjon. Oppgi:
  Hvem du er.
  Hvor du er.
  Pasientens navn, alder, kjønn, avdeling.
  Mottaker: bekreftelse på hvem du snakker med
 • Situasjon. Hva er problemet/årsak til kontakt?
  Jeg ringer deg fordi….
  Jeg har sett at…. / fått prøvesvar….
  Hvis det haster – gjør det klart med en gang!
 • Bakgrunn. Kortfattet og relevant sykehistorie:
  Tidligere og aktuelle sykdommer av betydning
  Aktuelle problemer og behandling til nå
  Allergier
  Smitterisiko
 • Aktuell tilstand. Aktuell tilstand (status og vurdering)
  A: luftvei
  B: respirasjon
  C: puls, BT, SpO2
  D: bevissthet, smerte
  E: temperatur, hud, ytre skader, blødninger
  Jeg tror at problemet/årsaken til pasientens tilstand er….
 • Råd: Tiltak
   ...derfor anbefaler jeg/hva er din anbefaling?
  Umiddelbare tiltak
   Overvåking/overflytting
   Utredning/behandling
   Hvor ofte skal jeg
   Når skal jeg ta kontakt igjen


 

Mobilt røntgentilbud

Ambulerende røntgentjenester for vanskelig flyttbare pasienter i kommunale institusjoner.  
Les om mobilt røntgen - røntgen på hjul


Praksisnytt

​Her finner du alle nyhetene fra Praksisnytt, fra og med 2015 og frem til i dag

Praksisnytt

Arrangementer

 • Mandag 23.09.
  Fagdag: Sammen for pasienter med fall i hjemmet

  Velkommen til fagdag om «Sammen for pasienter med fall i hjemmet». På denne fagdagen har vi et ønske om å gi dere som deltagere økt kompetanse til å yte god helsehjelp til eldre pasienter som har falt hjemme.

 • Tirsdag 24.09.
  Fagdag: Sammen for pasienter med fall i hjemmet

  Velkommen til fagdag om «Sammen for pasienter med fall i hjemmet». På denne fagdagen har vi et ønske om å gi dere som deltagere økt kompetanse til å yte god helsehjelp til eldre pasienter som har falt hjemme.

 • Mandag 30.09.
  Fagdag: Sammen for pasienter med fall i hjemmet

  Velkommen til fagdag om «Sammen for pasienter med fall i hjemmet». På denne fagdagen har vi et ønske om å gi dere som deltagere økt kompetanse til å yte god helsehjelp til eldre pasienter som har falt hjemme.

 • Tirsdag 01.10.
  Fagdag: Sammen for pasienter med fall i hjemmet

  Velkommen til fagdag om «Sammen for pasienter med fall i hjemmet». På denne fagdagen har vi et ønske om å gi dere som deltagere økt kompetanse til å yte god helsehjelp til eldre pasienter som har falt hjemme.

 • Fredag 11.10.
  Kurs i helsepedagogikk

  To dagers kurs i helsepedagogikk: Samhandling i møte mellom helsepersonell, brukere, pasienter og pårørende.

 • Mandag 14.10.
  Fagdag: Sammen for pasienter med fall i hjemmet

  Velkommen til fagdag om «Sammen for pasienter med fall i hjemmet». På denne fagdagen har vi et ønske om å gi dere som deltagere økt kompetanse til å yte god helsehjelp til eldre pasienter som har falt hjemme.

 • Tirsdag 15.10.
  Fagdag: Sammen for pasienter med fall i hjemmet

  Velkommen til fagdag om «Sammen for pasienter med fall i hjemmet». På denne fagdagen har vi et ønske om å gi dere som deltagere økt kompetanse til å yte god helsehjelp til eldre pasienter som har falt hjemme.

 • Tirsdag 15.10.
  Kols – kanskje også litt spennende?

  Sykehuset i Vestfold arrangerer fagdag hvor du kan få svar på dine spørsmål rundt kols, og treffe annet fagpersonell som arbeider med samme pasientgruppe.

 • Mandag 21.10.
  Fagdag: Sammen for pasienter med fall i hjemmet

  Velkommen til fagdag om «Sammen for pasienter med fall i hjemmet». På denne fagdagen har vi et ønske om å gi dere som deltagere økt kompetanse til å yte god helsehjelp til eldre pasienter som har falt hjemme.

 • Tirsdag 22.10.
  Fagdag: Sammen for pasienter med fall i hjemmet

  Velkommen til fagdag om «Sammen for pasienter med fall i hjemmet». På denne fagdagen har vi et ønske om å gi dere som deltagere økt kompetanse til å yte god helsehjelp til eldre pasienter som har falt hjemme.

 • Mandag 28.10.
  Fagdag: Sammen for pasienter med fall i hjemmet

  Velkommen til fagdag om «Sammen for pasienter med fall i hjemmet». På denne fagdagen har vi et ønske om å gi dere som deltagere økt kompetanse til å yte god helsehjelp til eldre pasienter som har falt hjemme.

 • Tirsdag 29.10.
  Fagdag: Sammen for pasienter med fall i hjemmet

  Velkommen til fagdag om «Sammen for pasienter med fall i hjemmet». På denne fagdagen har vi et ønske om å gi dere som deltagere økt kompetanse til å yte god helsehjelp til eldre pasienter som har falt hjemme.

 • Torsdag 31.10.
  Diabeteskurs for helsepersonell

  Det er stor etterspørsel etter kurs og undervisning om diabetes. Vi ønsker derfor å arrangere kurs om diabetes for helsepersonell i kommunene i Vestfold og ved SiV.

 • Onsdag 06.11.
  Samhandlingsmøte 6. november kl. 18.00 – 21.00

  Temaer på neste samhandlingsmøte på sykehuset blir:

 • Tirsdag 19.11.
  Kols – kanskje også litt spennende?

  Sykehuset i Vestfold arrangerer fagdag hvor du kan få svar på dine spørsmål rundt kols, og treffe annet fagpersonell som arbeider med samme pasientgruppe.

 • Onsdag 22.01.
  Skandinavisk CT-kurs i Vestfold for radiologer og radiografer

  Radiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold har igjen gleden av å arrangere CT-kurs i Vestfold. Kurset blir holdt over 2,5 kursdager med et spennende og interessant program. Påmelding åpner rundt 1. august.

 • Onsdag 22.01.
  CT conference in Vestfold

  The Radiology Dept. at Vestfold Hospital once again has the pleasure of holding a CT course in Vestfold. The course will be held over 2.5 course days with an exciting and interesting program.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.