Forløpsfarmasøyt – sikker legemiddelhåndtering i pasientforløpene

I 2018/2019 blir prosjektet «Forløpsfarmasøyt – sikker legemiddelhåndtering i pasientforløpene» gjennomført, i regi av Sykehuset i Vestfold.

Illustrasjonsbilde
 

​Målet med prosjektet er å optimalisere hoftebruddpasientenes legemiddelbehandling og avlaste involvert helsepersonell. Dette inkluderer fastlege som skal få tydeligere legemiddelinformasjon i epikrisen. Legemiddellisten skal da være korrekt og samstemt.

I prosjektet «Forløpsfarmasøyt – sikker legemiddelhåndtering i pasientforløpene» vil en klinisk farmasøyt (Ben Tore Henriksen – «forløpsfarmasøyt») inkluderes i pasientforløpet for hoftebrudd. Pasienten følges av forløpsfarmasøyt fra innleggelse til pasienten er tilbake i primærhelsetjeneste og videre oppfølging en periode etter utskrivelse.

For å oppnå en optimal legemiddelliste er det nødvendig å involvere legen(e) som kjenner pasienten best. Fastlegene kjenner ofte pasienten best og er en naturlig profesjon å kontakte. Fastlege vil derfor bli kontaktet enten direkte eller via sekretær. Se mer informasjon om prosjektet her.

Vi ønsker å kartlegge hvordan dagens legemiddelrutiner er i praksis og sender ut et spørreskjema i starten av prosjektet. Forespørselen kommer også på e-post via PKO-ene. Vi hadde satt stor pris på om du tar deg tiden til å svare. Hvis du besvarer spørreskjemaet er du med i trekningen av flere fine premier.

Gå til spørreskjemaet