HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Fornuftig bruk av skadestuen

Skadestuen i Tønsberg har et stort volum av pasienter og er døgnåpen. På skadestuen vurderes akutte skader som kan behandles poliklinisk samt akutte skader som krever operasjon, men ikke umiddelbar innleggelse. Eksempler er: Kuttskader som ikke håndteres av legevakt, seneskader, øvrige bløtdelsskader, bruddskader og der det er mistanke om dette.

​De fleste bruddskader krever ikke umiddelbar operasjon. Der det ikke er kliniske feilstillinger kan oftest diagnostikken vente til påfølgende dag dersom det er kveld eller natt. Finger- og tåskader uten sår eller feilstilling som vurderes kveld eller natt, kan alltid vente til påfølgende dag. Det samme gjelder lukkede seneskader og skader som er over ett døgn gamle. Det er erfaringsmessig kortest ventetid på skadestuen på formiddagen fra ca. klokken ni.

Tenkt eksempel: Mann 22 år, vært på byen i Sandefjord. Slått knyttneven i en vegg i sinne. Smerter i hånden, klinisk mulig metacarpfractur. Vurderes av legevakten i Sandefjord klokken 02.48. Både av hensyn til pasienten, økonomi og bemanningen på natten ved sykehuset, bør denne pasienten få reise hjem med en støttebandasje. Pasienten kan da få med seg henvisning til røntgen og vurdering, og bes om å møte dagen etter klokken ni. Å sende vedkommende i en drosje tur-retur sykehuset for å utelukke brudd, er slitsomt for pasienten og dårlig utnyttelse av ressursene.

Dersom du er i tvil, er vi åpne for konferering per telefon.

Vi takker for det gode samarbeidet vi har med fylkets legevakter, og ser frem til videre samarbeid!

Terje Kleven, seksjonsleder ortopedi
terje.kleven@siv.no
Jon Fredrik Stuestøl, LIS-lege ortopedi
Jon.fredrik.stuestol@siv.no