HELSENORGE
Praksisnytt

Gastrokirurgi: Vanlige henvisningsårsaker

Her er tre gastrokirurgiske problemstillinger som er vanlige henvisningsårsaker innenfor gastrokirurgi som mange pasienter må vente lang tid før de får time til konsultasjon.

Operasjon og PC

Lyskebrokk

  • Ved klinisk sikre eller ultralyd-/CT-verifiserte lyskebrokk hos eldre menn uten anamnese på inneklemt brokk eller symptomer som smerte/ubehag er det ikke indikasjon for operasjon, og pasienten trenger derfor ikke henvises. Pasienten bør i såfall informeres om symptomer på inneklemt brokk og snarlig kontakt med lege dersom disse oppstår. Hvis pasienten har mye smerter/ubehag kan han henvises til kirurgisk poliklinikk
  • Femoralbrokk og lyskebrokk hos kvinner bør henvises til vurdering da det er større fare for inkarserasjon
  • Barn med lyskebrokk skal henvises til urologisk avdeling

Navlebrokk/ventralhernier

  • Asymptomatiske navlebrokk uten symptomer eller anamnese på inneklemt brokk opereres i regelen ikke og trenger ikke henvises. Pasienten skal i så fall informeres om symptomer på inneklemt brokk.
  • Ved store ventralhernier bør pasienten henvises til CT for kartlegging før time på kirurgisk poliklinikk. Det sparer pasienten for ekstra ventetid og en ekstra konsultasjon.

Lipomer/ateromer/andre bløtdelssvulster

  • Se henvisningsrutiner for bløtdelssvulster på www.sarkom.no – viktig!
  • Små, saktevoksende lipomer/ateromer evt. benigne lipomer påvist på MR fjernes ikke uten symptomer. Hvis pasienten opplever dem som svært plagsomme kan det henvises til fjerning ved kirurgisk poliklinikk.

Veiledende punkter

Vi håper informasjonen kan bidra til at pasienter med potensielt farlige tilstander ikke blir ventende for lenge, og at man unngår unødvendige konsultasjoner.

Punktene må anses som veiledende, og vi tar gjerne imot en telefon eller henvisning ved tvilstilfeller. Vi setter også pris på å bli varslet per telefon ved akutte innleggelser. Dette hjelper oss til å prioritere pasienter bedre i et travelt akuttmottak.

Faglige ansvarlige:

Christer Aas Hansen - Lege i spesialisering 3 – Gastrokirurgisk avdeling
Vivvi Bjørnø – Seksjonsleder – Gastrokirurgisk avdeling


Du kan se hele listen med informasjon om ulike kirugiske problemstillinger her