Praksisnytt

Geriatrisk poliklinikk versus kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk

Det har vært uklarheter om hvilke pasienter som skal henvises til geriatrisk poliklinikk og hvilke pasienter som skal til kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk (tidligere Granli). Begge poliklinikkene utreder kognitiv svikt/demens. Her er en oversikt over de sentrale forskjellene:

Live C. B. Sundby Lien, seksjonsleder for kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk og Dyveke Gleditsch overlege ved geriatrisk seksjon
Publisert 18.10.2022
to på tur i skogen

​Før henvisning:

 • ​Kognitiv screening med MMSE og klokketest
 • Henvisning til cerebral​ MR m/demensprotokoll
 • Blodprøvesvar
I henvisningen må det fremkomme en tydelig problemstilling.

Det har vært uklarheter om hvilke pasienter som skal henvises til geriatrisk poliklinikk og hvilke pasienter som skal til kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk (tidligere Granli). Begge poliklinikkene utreder kognitiv svikt/demens. Her er en oversikt over de sentrale forskjellene:

Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk:

 • ​kognitiv svikt hos personer under 70 år hvor det er behov for vurdering i spesialisthelsetjenesten
 • diagnostisk uklare tilstander der det er mistanke om demens
 • alle med demenssymptomer som er yngre enn 65 år (tidlig demens)
 • kognitiv svikt ved spesielle/sjeldne nevrodegenerative tilstander (ALS, Huntington m.m)
 • demens med kompliserende psykiatrisk sykdom og/eller atferdsforstyrrelser
 • kompliserte alderspsykiatriske tilstander hos eldre over 70 år
 • debuterende psykisk lidelse hos personer over 65 år
 • spesielle tilfeller med behov for ambulant vurdering hos ovennevnte grupper

Geriatrisk poliklinikk:

 • kognitiv svikt hos personer over 70 år hvor det er behov for vurdering i spesialisthelsetjenesten
 • sammensatt sykdomsbilde ofte med flere somatiske sykdommer i kombinasjon med hukommelsessvikt eller depresjon 
 • økende funksjonssvikt av uklar årsak, bl.a. økende falltendens
 • polyfarmasi, helhetsvurdering av medikamentbruk
 • førerkortvurdering