Gravide og hepatitt B

Praksisnytt

Helsedirektoratet har nylig kommet med oppdatert nasjonalfaglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. En av endringene fra tidligere versjon er anbefaling om screening for hepatitt B (i tillegg til HIV og syfilis).

Gravid som tar ultralyd
 

​Mikrobiologisk avdeling vil derfor automatisk legge til hepatitt B (HBs-antigen, HBs-antistoff, og HBc-antistoff) på serologiske screeningprøver hos gravide selv om dette ikke bestilt av rekvirent, med mindre det fremgår tydelig av rekvisisjonen at slik testing ikke ønskes. Når vi legger til denne analysen vil svarbrevet i en overgangsperiode inneholde følgende kommentar:
 

Oppdatert nasjonale retningslinje fra helsedirektoratet anbefaler screening for hepatitt B hos alle gravide. Denne analysen er derfor lagt til av laboratoriet.

Oppdatert nasjonale retningslinje fra helsedirektoratet anbefaler screening for hepatitt B hos alle gravide. Denne analysen er derfor lagt til av laboratoriet.
 
 
Se også analyseoversikten under «laboratorietjenester»
Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med overlege Øystein Sverdrup ved mikrobiologisk avdeling (33341014).»