HbA1c endres fra % til mmol/mol i Norge

Praksisnytt

Nasjonalt fagråd for diabetes har vedtatt at 30. september 2018 skal alle laboratorier i Norge endre enhet for HbA1c fra % til mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol).

To som er ute
 

​I 2007 ble det publisert en konsensusrapport med krav om at alle HbA1c-metoder skal være sporbare til en referansemetode, slik at HbA1c målt med ulike metoder skal gi tilnærmet samme verdier. Det ble også vedtatt at HbA1c-resultatene fortrinnsvis skal rapporteres med SI-enheten mmol/mol. Det ble gitt anledning til å rapportere svarene som prosent ved hjelp av en omregningsformel, og i Norge har HbA1c-resultatene frem til nå bare blitt rapportert som %. 

 I januar 2018 vedtok Nasjonalt fagråd for diabetes at vi i Norge skal endre benevningen for HbA1c til mmol/mol, slik at vi bruker sammen enhet som resten av Europa.  Noklus har, i samarbeid med Helsedirektoratet, laget omregningstabell i form av plastkort (se nedenfor), som har blitt sendt ut til laboratoriene og alle legekontor og sykehjem som er deltakere i Noklus.

De anbefalte diagnostiske grenser for diabetes er ikke endret. Helsedirektoratet sin anbefaling om HbA1c ≥ 48 mmol/mol (tilsvarende ≥ 6,5%) som diagnostisk kriterium for diabetes er fremdeles gjeldende. Øvre normale grense for HbA1c vil fortsatt være 42 mmol/mol (tilsvarende 6%). Følgende formel kan brukes til omregning av HbA1c fra mmol/mol til %:  

HbA1c % = 0,09148 · HbA1c mmol/mol + 2,152


Informasjonsmateriell og full omregningstabell finner du på nokslus sine nettsider.

Noklus har sendt ut et skriv til leverandører av instrumenter for måling av HbA1c hvor de ber dem om å kontakte

sine kunder for å bistå med å endre instrumentinnstillingene.

Legekontor og sykehjem som har instrumenter til analysering av HbA1c, og som ikke har mottatt informasjon fra sin instrumentleverandør, oppfordres til å ta direkte kontakt med leverandør dersom de trenger hjelp til å endre instrumentinnstilling.

Omregningstabell for HBA1C

Omregningstabell for HbA1c. Diagnostisk grense og behandlingsmål for de fleste pasientene med diabetes er markert med litt mørkere farge.