Helse og arbeid (tidligere Raskere tilbake)

Tilbud ved Sykehuset i Vestfold

«Raskere tilbake» som prosjekt er lagt ned fra 1. januar 2018, men behandlingstilbudet skal videreføres. Den vesentligste endringen er at tilbudet er overført fra prosjekt til ordinær drift. Da har man samtidig markert det ved et navnebytte, slik at behandlingstilbudet nå gis under betegnelsen «Helse og arbeid».

Tilbudet omfattes nå av ordningen "velg behandlingssted". 

Tilbudet består av undersøkelser, individuelle samtaler og kurs. Hensikten er å gi den enkelte pasient kunnskap om og innsikt i egne plager.

Målgruppen er personer med uspesifikke muskel- og skjelettplager, lettere psykiske plager, tretthet, samt tilbud til gravide med rygg- og bekkenplager.

Hensikten er å gi oppdatert kunnskap for å bidra til trygghet for hver enkelt til å ta gode valg for egen helse, samt se muligheter i hverdagen både i relasjon til det å stå i et arbeidsforhold og å oppleve god livskvalitet.

Ved poliklinikken legges stor vekt på tidlig avklaring av pasientens plager for å unngå unødvendig lange behandlingsforløp, og vi har derfor ingen ventetid.

Henvisning kan sendes elektronisk eller per post til “Raskere tilbake”, Sykehuset i Vestfold. Henvisningen skal merkes "Helse og arbeid".

Besøksadresse:

Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet
Helse og arbeid – Tønsberg
Bjellandveien 24
3172 Vear
Tlf: 33 30 80 00

Ta gjerne kontakt med de forskjellige poliklinikkene på telefon for mer informasjon eller direkte time.

Muskelskjelett- og psykiske plager

Poliklinikken er et lavterskeltilbud som vektlegger en rask avklaring med fokus på mestring av plager. Hovedmålet med tiltakene er å unngå sykemelding og/eller redusere antall sykemeldinger og hindre arbeidsutstøtning.

Tilbudet på poliklinikkene består av:

  • Undersøkelse/utredning
  • Ryggkurs/uspesifikke muskelskjelettplager
  • Kurs med fokus på normalisering av plager
  • Mestringskurs
  • Individuell veiledning og videre oppfølging ved behov

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet, Tønsberg og klinikk psykisk helse og rusbehandling har et felles tilbud under ”Raskere tilbake” til personer med sammensatte plager: uspesifikke muskel- og skjelettplager og lettere psykiske plager.

Prosjektet inneholder to faser.

  • Første fase består av en informasjonssamtale deretter et gruppebasert kurs. Kurset foregår over to dager og fokuserer på mestring av normale helseplager.
  • Andre fase er et individuelt tilrettelagt opplegg hos psykolog eller undersøkelse og samtale med fysioterapeut eventuelt begge deler. De kan også tilby et fem dagers ATU mestringskurs med individuell veiledning i etterkant av kurset basert på deltagers behov.

Det er ingen ventetid.

Poliklinikk

Målet er å gi et raskt og målrettet tilbud med et arbeidsrettet fokus til pasienter med lette til moderate plager innenfor muskel-skjelett-lidelser eller angst og depresjon.

Poliklinikken er et lavterskeltilbud som vektlegger en rask avklaring med fokus på mestring av plager. Hovedmålet med tiltakene er å unngå sykemelding og/eller redusere antall sykemeldinger og hindre arbeidsutstøtning.
Tilbudet henvender seg til personer som står i fare for å bli sykmeldt eller er sykmeldt.

Tilbudet på poliklinikkene består av:

• Undersøkelse/utredning
• Ryggkurs/uspesifikke muskelskjelettplager
• Kurs med fokus på normalisering av plager
• Mestringskurs
• Individuell veiledning og videre oppfølging ved behov

Det er ingen ventetid.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.