Helse og arbeid - to aktører

Praksisnytt

Det er tidligere informert om at «Raskere tilbake» som prosjekt er lagt ned fra 1.januar 2018, og at behandlingstilbudet videreføres gjennom ordinær drift under betegnelsen «Helse og arbeid».

To som er ute
Illustrasjonbilde. Foto: Morten Rakke

Artikkelen i Praksisnytt 4 mai 2018 - «Raskere tilbake» erstattes av «Helse og arbeid»   gjør rede for hvordan dette behandlingstilbudet gis ved DPS Vestfold. Det sendes nå også ut informasjon direkte til fastleger om tilsvarende tilbud fra Norsk Arbeidshelse. Vi ønsker derfor å presisere hva de disse tilbudene er.

Det er Helse Sør-Øst som har inngått avtaler om hvem som skal levere dette behandlingstilbudet. Norsk Arbeidshelse har fått avtale om å levere denne tjenesten i syv fylker, inkludert Vestfold. I tillegg har DPS Vestfold fått avtale om å videreføre tilbudet som har vært gitt gruppen med lettere psykiske lidelser under prosjektet raskere tilbake. Derfor er det nå to ulike aktører med avtale om å levere samme tjeneste i vårt fylke.

Alle henvisninger skal sendes til DPS for rettighetsvurdering

Norsk Arbeidshelse har ikke myndighet til å rettighetsvurdere henvisninger. Alle henvisninger for dette tilbudet skal derfor sendes til og vurderes av DPS. DPS vil så videresende henvisningen dersom den er merket med Norsk Arbeidshelse. Der det ikke er anført at man ønsker at behandlingen skal utføres av Norsk Arbeidshelse, vil det som hovedregel være DPS Vestfold som gir behandlingen siden det er de som mottar og vurderer henvisningen.


Målgruppen for behandlingen er den samme, og behandlingen vil begge steder bli gitt av psykolog, psykologspesialist eller psykiater. DPS vil i tillegg til individuell terapi gi tilbud om et psykoedukativt mestringskurs.

Målet er fortsatt å gi et raskt og målrettet tilbud med et arbeidsrettet fokus til pasienter med lette til moderate plager innenfor muskel-skjelett-lidelser eller angst og depresjon. Med arbeidsfunksjon forstås også skole og utdanning. Det er presisert at arbeid og sykmelding, eller fare for sykmelding, ikke lenger er et kriterium.

Det er viktig at henviser har gjort en somatisk avklaring, og at det ikke foreligger alvorlig psykisk lidelse eller rusproblematikk.