HELSENORGE
Praksisnytt

Henvisning for innleggelse i akuttsenteret ved SiV

I et helt døgn i februar 2017 var jeg ,praksiskonsulent Lizeth Lind Jørgensen, observatør i akuttsenteret ved SiV. Jeg observerte hvordan samhandlingen med primærhelsetjenesten fungerer når pasientene kommer til akuttmottaket.

Illustrasjonsbilde fra akuttmottaket

​I løpet av dette døgnet var det 75 innleggelser fordelt slik:

Innleggelser til følgende avdelinger:

graf som viser innleggelser fordelt på ulike avdelinger

Innleggende instanser:

Graf som viser hvem som var innleggende instanser

Allmennlegene la altså inn 55% av alle pasientene. Vi er med andre ord akuttsenteret sin største amarbeidspartner. Derfor er det både viktig hva som står i innleggelsesskrivet
og at ”den gode henvisning” brukes.

Jeg oppfordrer alle til å skrive ut ett innleggelsesskriv for å
se hvordan malen ser ut. Husk at: 

 • Overskrifter og inndelinger av dokumentet gjør det
  lettere å lese.
 • Det er viktig at tentativ diagnose, aktuelt, funn og
  undersøkelse beskrives.
 • Det bør også foreligge en bestilling/forventning til
  akuttmottaket.
 • Skrivet skal merkes med hastegrad.
 • Rydd i Reseptformidleren og legemidler i bruk i journalprogrammet
  før pasientene legges inn.
Helsedirektoratet har laget en oppdatert standardmal for henvisning

Vi så at innleggelseskrivene fra allmennlegene faktisk ble lest og verdsatt.

Innleggelser skal alltid meldes til sekretær i akuttsenteret
på tlf 33 37 83 22, slik at akuttsenteret kan beregne ressurser etter hva de vet kommer inn.

Sekretærene gjør klar etiketter og papirer før pasienten kommer og pasienten føler seg bedre tatt imot. Pasientene skal som hovedregel meldes til vakthavende lege.