Praksisnytt

Henvisninger til «Helse og arbeid» - ansvar for somatisk avklaring

Fra 01.01.19 er det innført «pakkeforløp for psykisk helse og rus». Dette inkluderer også henvisninger innen ordningen «Helse og arbeid». I beskrivelse av pakkeforløpene er det formulert at «ved poliklinisk behandling er behandlingsansvarlig i spesialisthelsetjenesten ansvarlig for at det er tydelig avklart hvem som følger opp pasienten somatisk.»

To som er ute og går tur

​Behandlingstilbud i psykisk helsevern som gis under tilbudet «Helse og arbeid» er arbeidsrettet, individuell poliklinisk behandling for lett til
moderat angst og depresjon.

Siden dette behandlingstilbudet ikke inkluderer en legevurdering er det avgjørende at somatisk avklaring og oppfølging gjøres hos fastlegen.
Dette er en naturlig arbeidsfordeling som ikke er ny, men nødvendig å presisere med tanke på det ansvar som pakkeforløpene legger på spesialisthelsetjenesten i forhold til å vurdere at somatiske forhold blir ivaretatt.

Derfor er det avgjørende at henvisningen inneholder tilstrekkelige opplysninger om at somatiske forhold er vurdert av henviser.

Henvisning til «Helse og arbeid» sendes til DPS for Vestfold  rettighetsvurdering. I henvisningen må det fremkomme at dette gjelder ordningen «Helse og arbeid». Dersom pasienten ønsker tilbudet gitt hos en privat avtalepart, som i Vestfold er Norsk Arbeidshelse, må det komme tydelig frem av henvisningen.

For generell informasjon om «Helse og arbeid» mer informasjon i artikkelen «Raskere tilbake» erstattes av «Helse og arbeid»