Henvisninger til kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk

Praksisnytt

Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk har begrenset kapasitet i forbindelse med koronautbruddet.
Vår utredningspost / døgnpost er stengt på ubestemt tid. Vi gir ny informasjon når den er åpen igjen.

To som går tur i skogen
 

​Ta gjerne kontakt på telefonnr: 33 37 50 00 ved behov for råd og drøftning.
 
For at vår prioritering og vurdering av hastegrad skal bli best mulig, ønsker vi at henvisingene til oss har en klar problemstilling, og at henviser så godt det lar seg gjøre beskriver: 

  • pasientens praktiske funksjonsnivå 
  • komorbiditet (inkl. risikofaktorer mhp alvorlig forløp av evt covid-19)
  • bosituasjon (aleneboende? pårørende med helseutfordringer? etc) 
  • offentlige hjelpetiltak 
  • varighet av symptomer på kognitiv svikt / demens / psykiatriske symptomer 

Før en eventuell henvisning til demensutredning, anbefales det at basal utredning med MMS, klokketest og Trail making A og B, samt bildediagnostikk er gjort og at blodprøver er tatt.
 
Veiledning på sykehjem vil nå foregå som telefonkonsultasjon, mulighet for videokonsultasjon er snart på plass.