HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Henvisninger til ortopediseksjon

Høsten 2014 gikk overlege ved ortopediseksjon Andreas Dietze og praksiskoordinator  Carl Morten Levy gjennom 20 tilfeldig utvalgte henvisninger til ortopediseksjonen ved SiV.

​Hovedinntrykket er at henvisningene gjennomgående er gode, men de vil likevel peke på noen enkle punkter for forbedringspotensial:

  • Innled første setning med henvisningsgrunn (din bestilling) ("henvises grunnet….. eller lignende)
  • Sørg for at aktuelle radiologiske undersøkelser foreligger hos ortopediseksjonen, eventuelt sørg for ettersending av disse. Dette er henvisende leges ansvar.
  • Rydd og ajourfør medikamentregisteret før du sender henvisningen.
  • Ikke bruk "klipp og lim" ukritisk. Lengden av henvisningen korrelerer ikke med nødvendigvis med kvaliteten.

Tips:

En del enkle problemstillinger kan tas direkte til operasjon uten forutgående poliklinisk konsultasjon hvis henvisninger er utfyllende og det er avklarte problemstillinger det dreier seg om. Dette kan f.eks være artroskopi med sikre funn og klinikk, karpaltunnellsyndrom, triggerfinger med mer. Dette bør dreie seg om relativt friske personer. Oppgi:

  • høyde
  • vekt
  • BT
  • samt funn over lunger/hjerte og eventuelle medisiner.

Hvis ortopediseksjon vurderer at de kan ta pasienten direkte til operasjon vil dette spare pasienten for en ventetid på opptil fire måneder (ett poliklinisk besøk).