HELSENORGE
Praksisnytt

Henvisninger til Regional koordinerende enhet

Henvisninger til Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst bør sendes elektronisk. Det har imidlertid vært en stor andel  feilsendte henvsininger. Derfor er det nå gjort endringer i Norsk Helsenett sitt adresseregister, for å tydeliggjøre mottaker.

Rehabiliteringssituasjon

Endring i adresseregisteret

Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst drives av Sunnaas sykehus, men er en selvstendig henvisningsmottaker. Det er en stor utfordring at henvsininger til RKE i stedet blir sendt til en adresse tilhørende Sunnaas sykehus. På det meste har det dreid seg om opptil 50 % feilsendinger.

For å minske muligheter for feiladressering har man endret benevning i adresseregisteret ved å tydeliggjøre mottaker bedre. Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor Helse Sør-Øst skal sendes elektronisk til tjenesteadressen «Rehabilitering  RKE – Regional vurderingsenhet for HSØ»

Denne er publisert under Sunnaas sykehus HF i NHN Adresseregister. Ved søk i Adresseregisteret kan du skrive"RKE" for å få opp korrekt adresse og HER id. Du vil da finne:

 Skjermdump som viser hvordan det vil se ut når du kommer inn på siden.

Mer informasjon om Regional koordinerende enhet (RKE )kan du finne her
På denne siden er det også beskrevet gjeldende henvisningsrutiner til RKE.

Benytt elektonisk henvisning

Det er også slik at det fortsatt mottas en del papirhenvisninger, noe som ikke er ønsket praksis.

Tidligereskulle et henvisningsskjema i papirform benyttes som vedlegg i henvisninger til RKE, men dette skal ikke lenger benyttes. Dette skjemaet kan tjene som en disposisjon for hva henvisninger til rehabilitering bør inneholde. All nødvendig informasjon skal inkluderes i den elektroniske henvisningen.