HELSENORGE
Henvise eller ikke henvise?

Vanlige kirurgiske tilstander

Her er en oversikt over de vanligste henvisningsårsakene for urologiske og gastrokirurgiske problemstillinger hvor mange pasienter må vente .
Urologi

Fysiologisk fimose

Trang forhud er fysiologisk hos små barn og det er ikke nødvendig å trekke forhuden tilbake for vask. Barn uten anamnese med gjentatte balanitter eller andre symptomer opereres ikke.

Langt de fleste fimoser går seg til før pubertetsalder. Hvis fimosen vedvarer ved pubertetsalder kan pasienten henvises til kirurgisk poliklinikk. Man kan eventuelt først forsøke en 6 ukers kur med Dermovat salve

Jojo-testikler

Dersom man ikke klarer å palpere testis i scrotum bør man henvise til ultralyd av genitalia externa før henvisning til kirurgisk poliklinikk. Dersom testiklene på noe tidspunkt palperes eller visualiseres i scrotum på ultralyd er det sannsynligvis jojo-testikler, noe som ikke krever operativ behandling. 

Man opererer nå barn med ikke-descenderte testikler tidligst mulig, i noen tilfeller under 1-års alder. Barn under 1 år opereres ved Barnekirurgisk avdeling OUS, mens barn over 1 år opereres ved SiV.

Hydrocele

Asymptomatisk og verifisert hydrocele (ultralyd) uten annen påvist patologi trenger ikke kirurgisk behandling. Hvis pasienten er mye plaget kan han henvises til vurdering ved kirurgisk poliklinikk.

Hematuri

Pasienter med blod i urinen som er hemodynamisk upåvirket og med normal Hb trenger ikke akutt innleggelse. Hvis det er mye koagler og risiko for tamponade bør det drøftes med vakthavende urolog mtp akutt innleggelse. 

Kraftig blødning skal legges inn akutt. Hematuri utredes vanligvis poliklinisk etter gjeldende kriterier i nasjonale retningslinjer/pakkeforløp

Urinretensjon 

Pasienter med nyoppstått urinretensjon utredes på urologisk poliklinikk. Det er ikke nødvendig med akutt innleggelse med mindre man ikke lykkes å legge inn kateter.

Tett nefrodren

Se over alle koblinger og slanger etter knekk og lignende. Skyll og aspirer med 10mL sterilt saltvann. Dersom drenet fortsatt er tett eller det lekker urin langs kateteret kan pasienten henvises til sykehuset. 

Selve nefrodrenbyttet gjøres av intervensjonsradiologer, men henvisning skal sendes til den avdelingen som i utgangspunktet har bestemt at pasienten skal ha nefrodren. Dette er ikke alltid urologisk avdeling. Ved usikkerhet omkring dette kan vakthavende urolog kontaktes.

 
 

Gastrokirurgi

Rektalblødning

En god anamnese er viktig for at pasienten henvises i riktig forløp
 • Grundig beskrivelse av symptomer, inkludert B-symptomer
 • Tidligere sykdommer og eventuelle endoskopiundersøkelser
 • Familiehistorikk
 • Rektaleksplorasjon skal utføres på alle pasienter med rektal blødning og eventuelle funn følge henvisningen
 • Pasienter over 40 år med rektalblødning skal henvises til gastromedisinsk seksjon for coloskopi
 • Pasienter under 40 år med rektalblødning
 • Dersom man mistenker fokus i endetarm kan pasienten henvises til rektoskopi. Ved malignitetsmistanke skal pasienten henvises i pakkeforløp.

Hemoroider

 • Asymptomatiske hemoroider opereres ikke og trenger ikke henvises til kirurgisk poliklinikk
 • Det postoperative forløpet etter hemoroideoperasjon kan være preget av betydelige smerter og ubehag, og operasjon er derfor forbeholdt de med uttalte plager
 • Indre hemoroider og analprolaps kan strikkes ved ano/rektoskopi. Ytre hemoroider og marisker kan ikke strikkes, dermed er eneste alternativ operasjon.
 • Pasienten bør først ha forsøkt konservativ behandling med Scheriproct stikkpiller, evt i kombinasjon med salve. Bør også informeres om gode toalettvaner og å holde avføringen bløt

Marisker/perianale hudfolder

 • Det er kun ved betydelige plager at det er indikasjon for kirurgi. Det vil si store problemer med hygiene, kløe, blødning. Dersom dette ikke er tilfelle er det ikke nødvendig med henvisning
 • Operasjon for marisker fører til en god del postoperative smerter. Veldig mange pasienter som er henvist til vår poliklinikk ønsker ikke operasjon når de blir informert om dette.

Analfissur

 • Hovedsymptomene er sterke smerter (verst ved defekasjon), blod på toalettpapiret, kløe
 • I 90% av tilfellene ligger fissurene kl 6 slik at dette området bør undersøkes nøye (kl 12 er opp mot vagina/scrotum)
 • Forveksles ofte med hemorroideplager som oftest ikke gir smerter
 • Bør undersøkes med ano/rektoskopi, men man kan starte behandling med Rectogesic og Laxantia i påvente av vurdering på gastrokirurgisk poliklinikk. Et vanlig behandlingsregime er Rectogesic morgen og kveld i 8 uker sammen med Lactulose 15ml x 2. Viktig å påpeke rikelig væskeinntak. Det viktigste er å alltid holde avføringen bløt, og aldri ha hard avføring!

Lyskebrokk

 • Ved klinisk sikre eller ultralyd-/CT-verifiserte lyskebrokk hos eldre menn uten anamnese på inneklemt brokk eller symptomer som smerte/ubehag er det ikke indikasjon for operasjon, og pasienten trenger derfor ikke henvises. Pasienten bør i såfall informeres om symptomer på inneklemt brokk og snarlig kontakt med lege dersom disse oppstår. Hvis pasienten har mye smerter/ubehag kan han henvises til kirurgisk poliklinikk
 • Femoralbrokk og lyskebrokk hos kvinner bør henvises til vurdering da det er større fare for inkarserasjon
 • Barn med lyskebrokk skal henvises til urologisk avdeling

Navlebrokk/ventralhernier

 • Asymptomatiske navlebrokk uten symptomer eller anamnese på inneklemt brokk opereres i regelen ikke og trenger ikke henvises. Pasienten skal i så fall informeres om symptomer på inneklemt brokk.
 • Ved store ventralhernier bør pasienten henvises til CT for kartlegging før time på kirurgisk poliklinikk. Det sparer pasienten for ekstra ventetid og en ekstra konsultasjon.

Lipomer/ateromer/andre bløtdelssvulster

 • Se henvisningsrutiner for bløtdelssvulster på www.sarkom.no – viktig!
 • Små, saktevoksende lipomer/ateromer evt. benigne lipomer påvist på MR fjernes ikke uten symptomer. Hvis pasienten opplever dem som svært plagsomme kan det henvises til fjerning ved kirurgisk poliklinikk.

 

Faglige ansvarlige:

Christer Aas Hansen - Lege i spesialisering 3 – Gastrokirurgisk avdeling
Vivvi Bjørnø – Seksjonsleder – Gastrokirurgisk avdeling
Stein Øverby – Seksjonsleder – Urologisk avdeling

Fant du det du lette etter?