HELSENORGE
Praksisnytt

Hepatitt C – lett å glemme?

Fastleger kan få en forespørsel fra avdeling rus og avhengighet (ARA) om hepatitt-C status på pasienter som er henvist dit.

To som er ute og går

​Bakgrunnen for dette er et nasjonalt råd om at «alle som behandles i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) bør få tilbud om undersøkelse for hepatitt C dersom dette ikke er gjort siste tre måneder dersom resultat av tidligere testing ikke foreligger eller hvis siste prøve ikke viste tegn på kronisk hepatitt C».

Ved henvisning til TSB er det altså ønskelig at hepatitt-C status er beskrevet. Og det er god medisin at vi fastleger også aktivt tilbyr testing av disse pasientene, og gjerne inkluderer hepatitt C i kartleggingen vi gjør av somatisk status. Det er lett på glemme, og der hvor det ikke foreligger opplysninger om dette vil TSB kunne sende en dialogmelding for å høre om hepatitt-C status er kjent, dersom de ikke finner opplysninger om dette i tidligere journal eller prøvesvar på sykehuset.

Hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem

Bakgrunnen for dette økte fokus på hepatitt C er at Norge gjennom «Nasjonal strategi mot hepatitter 2018-2023» og i «Nasjonale faglige råd om hepatitt C» har definert at hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem i Norge.

Nasjonale faglige råd om hepatitt C

Det er et ambisiøst mål, som betinger økt testing og en aktiv tilnærming for å finne disse pasientene og å tilby behandling. Nyere direktevirkende antivirale midler gjør at de fleste som behandles nå blir helt kvitt viruset. Behandlingen er også enkel og med veldig lite bivirkninger. I tillegg er kostnaden betydelig lavere enn tidligere behandlinger.

Den største hepatitt-C populasjonen i Norge er aktive sprøytemisbrukere, og det er en utfordring å fange opp disse pasientene. Et tett samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold, Kirkens Bymisjon og feltpleien bidrar til at man aktivt tilbyr testing og behandling. Men det er fortsatt mange med uoppdaget hepatitt C, og vi anbefales å tilby testing blant annet av pasienter med historikk på tidligere rus, pasienter fra høyendemiske land, pasienter som kan ha vært utsatt for sprøytestikk, eller generelt ved høye leverparametre av ukjent årsak.


Se ellers https://www.siv.no/behandlinger/hepatitt-c for mer informasjon