HELSENORGE
Praksisnytt

Hjerneslag og TIA i Vestfold

Rask innleggelse av pasienter med akutt hjerneslag er vesentlig for å kunne tilby optimal behandling, og redusere grad av invaliditet og mortalitet.

akutmottak

​Symptomer på TIA og hjerneslag er akutt oppstått halvsidig ansiktslammelse, lammelse av arm og/ eller ben, talevansker i form av afasi eller dysartri og/ eller akutte synsforstyrrelser.

Dersom pasienten har blikkdeviasjon samtidig med akutt oppstått halvsidig lammelse er det høy risiko for
at det foreligger en okklusjon av store blodkar i hjernen som kan behandles med tromectomi.

  • 15 % av alle hjerneslag er hjerneblødning.
  • 85 % av alle hjerneslag er hjerneinfarkt på grunn av blodpropp.

TIA

Dersom en pasient har hatt TIA med forbigående symptomer oppstått for under 14 dager siden, skal pasienten innlegges. Dersom symptomer har oppstått for mer enn 14 dager siden skal pasienten henvises til prioritert poliklinisk undersøkelse.

Trombolysebehandling

Den viktigste dokumenterte akuttbehandlingen av hjerneinfarkt forårsaket av blodpropp er trombolyse. De beste resultatene sees ved gitt trombolyse innen 90 minutter etter symptomstart.

Okklusjon av store blodkar inne i hjernen kan behandles med trombectomi som gjøres ved Rikshospitalet. Vi har nå flere eksempler på pasienter som har kommet raskt inn til sykehuset, blitt behandlet med trombolyse innen 30 minutter og videresendt til Oslo universitetssykehus for trombectomi med svært gode resultater. Det er eksempler på pasienter som kommer inn med uttalt hemiparese og afasi som etter denne behandlingen er uten sequele.

  • I 2015 ble 15,8 % av alle slagpasienter i Vestfold behandlet med trombolyse. 

  • I 2016 ble 20 % av alle slagpasienter i Vestfold behandlet med trombolyse. 
  • I 2017 ble 24,6 % av alle slagpasienter i Vestfold behandlet med trombolyse.

Fortsatt er det altfor mange pasienter som kommer for sent til denne behandlingen som må gis innen 4,5 time
etter symptomstart.

Raskt til sykehus uten forsinkelse

Det er gledelig å se at stadig flere pasienter kommer raskt inn uten forsinkelser når de har tatt kontakt med
fastlege eller legevakt.

Hvert minutt teller!

Ring 113 direkte dersom en pasient har akutte symptomer på hjerneslag.