HLR-kurs ved klinisk simuleringssenter

Klinisk simuleringssenter ved SiV tilbyr Norsk grunnkurs i HLR for helsepersonell (HHLR) til kommunale aktører som for eksempel legekontor, hjemmesykepleie, sykehjem og helsestasjoner.

Illustrasjonsbilde fra klinisk simuleringssenter
 

Vi har et avansert simuleringssenter på sykehuset som kan brukes, og vi kan også komme ut til arbeidsplassene. Da har vi med alt som trengs av utstyr. Kursdeltagere har mulighet til å trene med egen hjertestarter og lage scenarioer i egne lokaler.

Et HHLR-kurs tar tre timer og kan individuelt planlegges med HLR-koordinator Torill Andersen.
Det bør ikke være mer enn seks personer per gruppe for å få god nok veiledning. Kurset er utviklet av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) i tråd ned norske retningslinjer og guidelines fra ERC 2015.

Kurset koster kr.  850,- per person. Det inkluderer tre timer kurs, kursbok og innlogging til e-læringsportal NRR. Det anbefales å ta e-prøven før undervisningen.

Simuleringssenteret oppfordrer legekontor og andre til å registrere inn sine hjertestartere på www.113.no

Kontaktinformasjon:
Torill Andersen, HLR-koordinator ved klinisk simuleringssenter. Tlf: 33346693.
Torill.andersen@siv.no