Praksisnytt

Hør mer om høreapparattilbudet

Dersom pasientene har fått høreapparat tildelt ved hørselssentralen ved Øre-nese-hals poliklinikk (ØNH) ved SiV, trenger de ikke ny henvisning. øre-nese-hals poliklinikken anser enhver henvendelse i etterkant som en kontroll.

Pasienten kan selv ta kontakt med øre-nese-hals poliklinikk via telefon eller personlig oppmøte.

​Sykehuset har drop-in timer for enkel service hver mandag og torsdag mellom kl 11-12.

Det er fem avtalespesialister innen ØNH spesialiteten i Vestfold. Både i Horten, Sandefjord og Larvik tilpasser- og følger de opp høreapparater.
Sykehuset og avtalespesialisten har ikke et formelt samarbeid på dette. Dersom pasienten ikke har vært til kontroll hos avtalespesialisten på to år, ønsker de ny henvisning fra fastlege.

Høreapparattilbudet skal være likt uavhengig av hvilken behandler man kommer til. Det må gå seks år før pasienten har krav på en ny type høreapparat og man tar da utgangspunkt i gjeldende avtaler på høreapparat.