Hospitering for allmennleger

Praksisnytt

Allmennleger i Vestfold har tidligere fått tilbud om strukturert hospitering ved kirurgisk klinikk ved Sykehuset i Vestfold. Nå utvider vi tilbudet til medisinsk klinikk. Det vil bli gitt tilbud om strukturert tilbud om hospitering ved geriatrisk seksjon, nyrepoliklinikken, lungepoliklinikken og barne- og ungdomsavdelingen.

barn og lege
 

Tilbudet om strukturert hospitering er både nyttig og poenggivende for spesialiteten i allmennmedisin.

Ved interesse send e-post til:  bror.olav.havardsrud@siv.no