HELSENORGE
Praksisnytt

Hospitering for allmennleger - medisinske fag

Praksiskonsulenttjenesten etablerer i samarbeid med kurskomiteen nå strukturert hospitering for allmennleger ved medisinsk klinikk.

barn og lege

Vi har vært i kontakt med geriatrisk seksjon, nyrepoliklinikken, lungepoliklinikken og barne- og ungdomsavdelingen.

Ved interesse send e-post til:  bror.olav.havardsrud@siv.no