HELSENORGE

Hospitering for fastleger

Dagsbesøk ved sykehuspoliklinikker eller spesialister gir syv valgfrie utdanningspoeng per dag i spesialistutdannelsen/resertifisering i allmennmedisin. Strukturert hospitering på sykehus gir 10 poeng per dag.

​Du kan se mer informasjon på www.siv.no/helsefaglig/Utdanning-og-kompetanse.

Her finner du også en oversikt over kontaktpersoner innenfor de ulike seksjoner/ fagområdene som tilbyr hospitering.

Ved eventuelle spørsmål kan praksiskonsulentordningen ved SiV kontaktes.

Søren Bredahl Nissen,
praksiskonsulent
soren.nissen@siv.no