HELSENORGE
Praksisnytt

Hospitering for fastleger høsten 2020

Praksiskonsulentene ønsker å inspirere til hospitering! Vi setter opp hospiteringsbolk på våren og en bolk på høsten- på kirurgiske seksjoner, med gitte datoer på fastsatte seksjoner.

akuttmottak

Fastlegen vil få hospitere på tre forskjellige avdelinger som er poenggivende for spesialiteten for allmennmedisin med ti valgfrie utdanningspoeng per dag, altså 30 poeng tilsammen.

Høstbolken: 

  • Akuttsenteret: 12.11.20
  • Ortopedisk seksjon/poliklinikk: 19.11.20
  • Gynekologisk seksjon: 26.11.20

Førstemann til mølla!

Dersom fastlegen har spesielle interesser for deler av fagområdet, kan dette forsøkes tilpasset. For øvrig vil fastlegen få anledning til å følge undersøkelser og behandling etter prinsippet «catch of the day».

Påmelding og spørsmål

Ta kontakt med fastlege Lizeth Lind Jørgensen på lizeth_ll@hotmail.com eller på tlf. nr 926 54 881, dersom du ønsker en bolk eller har spørsmål.

Lizeth organiserer det, skriver taushetserklæring ved behov og gir ut skjema for tellende hospitering.

Det er bindende påmelding og viktig at legen møter til avtalte dager!

Vil du hospitere i en annen seksjon?

Vi ønsker at flere fastleger hospiterer ved Sykehuset i Vestfold. Dersom dere vil hospitere en dag på en avdeling - ta kontakt med seksjonsleder ved den enkelte seksjon.

På www.siv.no kan du finne ut hvem som er seksjonsleder for den enkelste seksjon. Søk på avdeling og under «les mer» står det navn på seksjonsleder. Dere kan gjerne ringe gjennom sentralbordet til riktig person eller sende mail ved å bruke formelen : fornavn.etternavn@siv.no

God hospitering!

Relaterterte sider:

Se mer informasjon om hospitering for fastleger herOversikt over avdelinger på siv.no