Praksisnytt

Hospitering for fastleger - kirurgiske fag

Det er utarbeidet en strukturert hospiteringsbolk som fastleger kan melde seg på. Det blir en bolk på våren og en bolk på høsten. Den første delen av vårens hospiteringsbolk starter opp 16. april.

leger som ser rett i kamera

De som har meldt seg på denne hospiteringsbolken vil få hospitere på tre forskjellige avdelinger som er poenggi¬vende for spesialiteten for allmennmedisin med ti valgfrie utdannings¬poeng per dag, altså 30 poeng tilsammen.

Vårbolken:

  • Akuttsenteret: 16.04.20
  • Ortopedisk avdeling/poliklinikk: 24.04.20
  • Kvinneklinikken: 30.04.20

Dersom fastlegen har spesielle interesser for deler av fagområdet, kan dette forsøkes tilpasset. For øvrig vil fastlegen få anledning til å følge undersøkelser og behandling etter prinsippet «catch of the day».

Påmelding og spørsmål

Ta kontakt med fastlege Lizeth Lind Jørgensen på lizjoe@siv.no eller på tlf. nr 926 54 881, dersom du ønsker en bolk eller har spørsmål.

Lizeth møter hospitantene den første dagen hospiteringsdagen for å vise rundt, skrive taushetserklæring ved behov og gi ut skjema for tellende hospitering.

Det er bindende påmelding og viktig at legen møter til avtalte dager.
Mer informasjon om hospitering for fastleger

Mer informasjon om hospitering for fastleger

www.siv.no/hospitering ligger det informasjon om kontaktpersoner for hospitering ved sykehuset for fastleger i Vestfold. Dessverre benytter fastlegene sjelden seg av hospiteringsordningen.