Praksisnytt

Hospitering for fastleger våren 2019

Er du fastlege og lyst til å hospitere ved sykehuset denne våren?  Nå har du nok en gang mulighet til det og samtidig få  tellende utdanningspoeng for det. Praksiskonsulentene organiserer nok en gang hospitering etter førstemann-til-mølla prinsippet.

Leger som ser rett i kamera

​Påmeldte fastleger vil få hospitere på tre forskjellige avdelinger som er poenggivende for spesialiteten for allmennmedisin med ti valgfrie utdanningspoeng per dag, altså 30 poeng tilsammen.

Vårbolken:                                                                     

  • 28.03. Akuttsenteret

  • 04.04. Ortopedisk poliklinikk

  • 11.04. Gynekologisk seksjon

Dersom fastlegen har spesielle interesser for deler av fagområdet, kan dette forsøkes tilpasset. For øvrig vil fastlegen få anledning til å følge undersøkelser og behandling etter prinsippet «catch of the day». Påmeldingen er bindende.

Se mer informasjon om hospiteringsordning ved Sykehuset i Vestfold

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med fastlege Lizeth Lind Jørgensen på lizeth.lind.jorgensen@siv.no eller på tlf. nr 926 54 881 dersom du ønsker å melde deg på en bolk eller har spørsmål.  

Lizeth møter de aktuelle den første hospiteringsdagen for å vise rundt, skrive taushetserklæring ved behov og gi ut skjema for tellende hospitering.