Hospiteringsbolker 2018

Praksisnytt

På SiVs nettsider ligger det informasjon om  kontaktpersoner for hospitering ved sykehuset for fastleger i Vestfold. Dessverre benytter fastlegene sjelden seg av hospiteringsordningen.

Leger som ser rett i kamera
 

Det er nå blitt utarbeidet en strukturert hospiteringsbolk som fastleger kan melde seg på. Det blir en bolk på våren og en bolk på høsten.

Påmeldte vil få hospitere på tre forskjellige avdelinger som er poenggivende for spesialiteten for Allmennmedisin med ti valgfrie utdanningspoeng per dag, altså 30 poeng tilsammen.

Vårbolken:                                                                     

  • 24.05. Akuttsenteret
  • 31.05. Gynekologiseksjon
  • 07.06. Øre-nese-hals                                                             

Høstbolken:

  • 27.09. Akuttsenteret
  • 04.10. Gynekologiseksjon
  • 11.10 Øre-nese-hals

Dersom fastlegen har spesielle interesser for deler av fagområdet, kan dette forsøkes tilpasset. For øvrig vil fastlegen få anledning til å følge undersøkelser og behandling etter prinsippet «catch of the day».

Se mer informasjon om hospiteringsordning ved Sykehuset i Vestfoldd

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med fastlege Lizeth Lind Jørgensen på lizeth.lind.jorgensen@siv.no eller på tlf. nr 926 54 881 dersom du ønsker en bolk eller har spørsmål. Jeg møter de aktuelle den første dagen man hospiterer for å vise rundt, skrive taushetserklæring ved behov og gi ut skjema for tellende hospitering.