HPV primærscreening og oppfølging av livmorhalsprøver

Praksisnytt

Kreftregisteret med livmorhalsprogrammet har utarbeidet og publisert nye retningslinjer for både HPV primærscreening og oppfølging av livmorhalsprøver som trer i kraft 01.07.18.

Lege og pasient i samtale
Illustrasjonsbilde, foto: Morten Rakke
 • Primær HPV screening.
  Dette har vært implementert som prosjekt i fem fylker, og disse skal fortsette med HPV som primærscreening.

  Vestfold skal ikke implementere HPV primærscreening på nåværende tidspunkt. Informasjon om oppstartstidspunkt kommer når dette er avklart (2019-2022).
 • Oppfølging av livmorhalsprøver ved screening viser til algoritmen under og link på Kreftregisteret- livmorhalsprogrammet 

  De viktigste endringerene er:
  • Ved symptomer- -> utredning – viser til norsk gynekologisk veileder.
  • Normal prøve, men >34 år og aldri tatt cytologi tidligere à cytologi med HPV test
  • Ved Lavgradig cytologi- deles det nå inn i to grupper:
   • HPV høyrisiko positiv type 16 og 18 à skal henvises rett til kolposkopi med biopsier hos gynekolog (Derfor økt volum av biopsier enn tidligere)
   • HPV høyrisiko positiv andre typer à HPV test om 12  månederàderetter videre i flytskjemaet.
  • Høygradig cytologià skal henvises rett til kolposkopi med biopsier hos gynekolog (som før)

 

 • Vi minner om at cytologi og HPV prøver etter konisering fortsatt følger eget flytskjema:

Algoritme

Cytologi og HPV prøver etter konisering fortsatt følger eget flytskjema

 

Siden det er mange kvinner som skal igjennom screening ønsker vi best mulig kvalitet på prøvene og kliniske opplysninger.