HPV primærscreening og oppfølging av livmorhalsprøver

Praksisnytt

Kreftregisteret med livmorhalsprogrammet har utarbeidet og publisert nye retningslinjer for både HPV primærscreening og oppfølging av livmorhalsprøver som trer i kraft 01.07.18.

Lege og pasient i samtale
Illustrasjonsbilde, foto: Morten Rakke
 • Primær HPV screening.
  Dette har vært implementert som prosjekt i fem fylker, og disse skal fortsette med HPV som primærscreening.

  Vestfold skal ikke implementere HPV primærscreening på nåværende tidspunkt. Informasjon om oppstartstidspunkt kommer når dette er avklart (2019-2022).
 • Oppfølging av livmorhalsprøver ved screening viser til algoritmen under og link på Kreftregisteret- livmorhalsprogrammet 

  De viktigste endringerene er:
  • Ved symptomer- -> utredning – viser til norsk gynekologisk veileder.
  • Normal prøve, men >34 år og aldri tatt cytologi tidligere à cytologi med HPV test
  • Ved Lavgradig cytologi- deles det nå inn i to grupper:
   • HPV høyrisiko positiv type 16 og 18 à skal henvises rett til kolposkopi med biopsier hos gynekolog (Derfor økt volum av biopsier enn tidligere)
   • HPV høyrisiko positiv andre typer à HPV test om 12  månederàderetter videre i flytskjemaet.
  • Høygradig cytologià skal henvises rett til kolposkopi med biopsier hos gynekolog (som før)

 

 • Vi minner om at cytologi og HPV prøver etter konisering fortsatt følger eget flytskjema:

Algoritme

Cytologi og HPV prøver etter konisering fortsatt følger eget flytskjema

Siden det er mange kvinner som skal igjennom screening ønsker vi best mulig kvalitet på prøvene og kliniske opplysninger.

Etter konisering - oppfølging etter behandling (konisering/hysterektomi) av premaligne lidelser på cervix

 

Etter konisiering - algoritme