Praksisnytt

HPV som primærscreening kvinner 34-69 år

I perioden fra 2019 til og med 2021 skal HPV-test gradvis erstatte cytologi som primær screeningtest for alle kvinner mellom 34 og 69 år. Testen skal gjennomføres hvert femte år istedenfor hvert tredje år som er anbefalt tidsintervall for cytologi-basert screening. Kvinner 25-33 år undersøkes med cytologisk prøve hvert tredje år som tidligere.

To som er ute og går tur

Som følge av omleggingen har Helse Sør-Øst besluttet at prøvene i screeningprogrammet skal utføres ved tre helseforetak i vår region: Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF.

Se informasjonsskriv fra Helse Sør-Øst om omlegging av screeningsprogrammet mot livmorhalskreft i Helse Sør-Øst

Det er utarbeidet en implementeringsplan for Helse Sør-Øst i samarbeid med Kreftregisteret.

Fra 2020 skal Sykehuset Østfold gradvis starte innfasing av HPV-basert screening fra rekvirenter i Vestfold, Agder og Telemark.

Sykehuset i Vestfold opprettholder tilbudet om henting av disse prøvene og bestilling av prøvetakingsutstyr.

For rekvirentene er det viktig å merke seg at alle andre typer cytologiske prøver samt alle histologiske prøver ikke omfattes av omleggingen. Disse håndteres fortsatt av patologiavdelingen ved Sykehuset i Vestfold.  

Samarbeid med Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold vil i samarbeid Sykehuset i Vestfold kontakte det enkelte legekontor for avtale om besøk hvor det vil gis nødvendig informasjon om endringene.

Med hilsen  

Senter for laboratoriemedisin
Sykehuset Østfold 
Kontakt for medisinske spørsmål:
Ekspedisjon Senter for laboratoriemedisin
Tlf 698 68 410

Klinikk medisinsk diagnostikk
Sykehuset i Vestfold

Kontakt for logistikk og prøvetakingsutstyr:

Laboratorierådgiver SiV
Tlf: 909 63 669
e-post: brukerkontakt.lab@siv.no