HELSENORGE
Praksisnytt

Humant papillomavirus (HPV)

Media har satt fokus på unge kvinner og cervixdysplasi. Det er viktig for fastleger å være oppdatert på retningslinjer for undersøkelser og oppfølging, og her er en oversikt over noen viktige momenter.

Jente som hopper tau i skogen

Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft, og 65-100 dør av sykdommen. Nesten alle tilfeller skyldes HPV.  Det er svært sjelden kvinner utvikler cervixdysplasi uten HPV. Derfor vil Norge etter hvert utvikle et system hvor det primært kun testes for HPV, men inntil da følges de gamle rutinene.

I løpet av 2017 vil 1/3 av alle kvinner født i 1996 motta invitasjon i posten til å delta i en undersøkelse for å kartlegge HPV ved å sende inn en urinprøve. De får utstyret i posten og behøver ikke kontakte fastlegen for dette.

HPV-vaksine tilbys jenter i 7. klasse som en del av barnevaksineringsprogrammet. For å bli fullvaksinert gis tre doser fordelt over 6–12 måneder.  Som ledd i et opphentingsprogram har alle kvinner født 1991 og senere fra høsten 2016 fått tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Kvinnene kan selv ringe sin helsestasjon for å få vaksinen.

Testing av livmorhals

Økt fokus i media fører til henvendelser fra flere unge kvinner som ønsker testing. Det er viktig at nasjonale retningslinjene følges. Se ”flytskjema for oppfølging av cervixcytologiske screeningprøver” på Kreftregisteret.no. Retningslinjene innebærer at kvinnene normalt kun skal testes fra 25 år dersom de ikke har symptomer som gir mistanke om slik patologi. Slike symptomer kan være mellomblødninger/ postkoitale blødninger, svært endret utflod som mye slim eller utflod som er rustfarget, eller synlige lesjoner. Det er viktig at også vaksinerte følger livmorhalsprogrammet, fordi HPV-vaksinen ikke beskytter mot alle kreftfremkallende HPV-typer.

Gå til veiledende algoritme for oppfølging av behandling (konisering/hysterektomi) for CIN 2+1

Kvalitet av prøvetaking

Det er viktig at man følger bruksanvisningen for bruk av pensel/børste.  Man skal ikke ha blod i preparatet, men det er en utfordring at særlig kvinner med cancer har lettblødende slimhinner. Det er derfor avgjørende å innkalle pasienter som har fått en cytologiprøve som er uegnet for diagnostikk, til ny prøve. Behov for ny prøve skal stå på svar fra laboratoriet.

Testing for HPV

Internasjonale studier viser at HPV-testing er mer treffsikkert enn dagens tolkning av celleprøver ved mikroskopi. I Norge blir årlig rundt 3 000 kvinner operert med konisering for alvorlige forstadier til livmorhalskreft. Det er viktig at pasienter som har gjennomført konisering følges opp med HPV-testing (se EGET flytskjema).
CIN-skjema

Rutinen i dag er at det skal tas cytologi og HPV-testing etter seks måneder og deretter etter ytterligere 6 måneder etter konisering. Deretter tas cytologi og HPV-testing hvert tredje år videre. Dette er det avgjørende at fastlege er oppmerksom på ved rekvirering, siden det ikke vil fremkomme av innkalling pasienten får fra Kreftregisteret, og det lokale laboratorium heller ikke alltid har oversikt over hvem som er konisert.

 Prøvene analyseres lokalt og de har dermed ikke informasjon om prøver som er blitt tatt ved andre sykehus. Patologene har ikke behandlingssvar.  For å rekvirere HPV, bestiller man det i samme rekvirering som celleprøvene. Patologen tar prøve fra den væskebaserte celleprøven.  En positiv HPV skal henvises til gynekolog for kolposkopi og biopsi. Man kan da gjerne bruke avtalespesialistene.

De fleste blir kvitt sin HPV etter konisering. Ved SiV får derfor kvinner opp til 40 år tilbud om vaksinering mot HPV i forbindelse med konisering.  Det er en myte at det er for sent å vaksinere etter seksuell debut. Kvinner som skal ha immundempende midler bør tilbys HPV-vaksine før oppstart av medisiner.