Hva bør henvisningen inneholde (psykiatri - DPS)

Det er viktig at henvisningene inneholder nødvendige opplysninger som kan legge til rette for gode vurderinger ved DPSenes inntaksteam.  DPSene i Vestfold har i samarbeid med praksiskonsulentene utarbeidet råd om hvilke opplysninger en henvisning bør inneholde:

Personalia;

Navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer.

Henvisningsgrunn:

Aktuell situasjon med symptom- og funksjonsbeskrivelse, motivasjon for behandling.

Bakgrunnsopplysninger:

Sivilstatus, barn, jobb, sykemelding, behov for tolk(morsmål)

Tidligere psykisk sykdom og behandling,

Rusmidler:

Pågående og tidligere rusmisbruk (alkohol, cannabis, opiater, sentralstimulerende midler, eventuelt andre)

Medisiner:

Tidligere og nåværende medikasjon med vurdering av effekt

Psykisk status presens:

•Orientert for tid, sted og egen situasjon
•Våkenhetsgrad (ruspåvirket etc.)
•Kontaktevne
•Stemningsleie, angstnivå
•Psykosesymptomer (hallusinasjoner, vrangforestillinger, tankeforstyrrelser)
•Selvmordstanker og -planer 

Supplerende tester:

MADRS, AUDIT, DUDIT, evt andre

Somatisk:

Aktuelle og tidligere somatiske sykdommer og evt. traumer.

 • Generelt om helsetilstand. Blodtrykk, og evt EKG og vekt
   Relevante blodprøver avhengig av problematikk:
  Crp, SR, leukosytter
 • Hb, ferritin, CDT%
 • Albumin, ALAT, ALP, GGT   
 • Kreatinin, HbA1c
 • Na, K, Ca, P
 • TSH, fritt T4, vit.D
 • B-12, metylmalonsyre, folsyre, homocystein   
 • total-kolesterol

Aktuelle samarbeidspartnere:

Kommunale helse og omsorgstjenester, IP, ansvarsgruppe, koordinator

Tentativ diagnose

Henvisningsadresse:

Sykehuset i Vestfold
"Navn på seksjon/avdeling"
Postboks 2168
3103 Tønsberg  

Elektronisk henvisning


Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.