HELSENORGE

Hvordan rekvirere medisinsk obduksjon ved dødsfall utenfor sykehus

01.01.16 trådte ny obduksjonslov i kraft. En viktig endring i loven er at ved alle dødsfall skal lege som konstaterer døden vurdere om obduksjon er ønskelig, og dokumentere at vurderingen er gjort. Dette gjelder altså dødsfall både i og utenfor sykehus.

Mikroskop

​Ett av målene med den nye loven er at flere som dør utenfor sykehus, blir obdusert. Det har spesielt vært ønsket at flere som dør i sykehjem skal bli obdusert.

Eksempler på dødsfall der patologiavdelingen mener obduksjon kan være aktuelt: 

 • Dødsfall uten sikker årsak 
 • Unaturlig dødsfall, der politiet ikke ønsker rettslig obduksjon
 • Dødsfall i ambulanse eller legevakt
 • Dødsfall av sannsynlig malign sykdom uten histologisk bekreftelse
 • Dødsfall som kan skyldes bivirkning av medikamenter, inkludert cytostatika
 • Når pårørende ønsker obduksjon.

Ved rekvirering av obduksjon ved dødsfall utenfor sykehus må henvisende lege: 

 • Kontakte politiet for å avklare om det vil bli begjært rettslig obduksjon ved eventuelt unaturlig dødsfall. 
 • Informere nærmeste pårørende og avklare eventuell reservasjon mot obduksjon, og om de kjenner til forhold som gir grunn til å tro at avdøde ville ha motsatt seg obduksjon. 
 • Kontakte obduksjonsansvarlig overlege ved Patologiavdelingen per telefon på 33 34 22 40, mandag – fredag kl. 08:00 – 15:00. 
 • Skrive legeerklæring om dødsfall på vanlig måte, som kan følge med liket til Patologiavdelingen. 
 • Det er også mulig å sende en anonymisert obduksjonsrekvisisjon eller henvisning pr. telefaks 33 34 39 40. 
 • En henvisning må inneholde klinisk problemstilling, opplysninger om nærmeste pårørende har nektet obduksjon, om de kjenner til forhold som gir grunn til å tro at avdøde ville ha motsatt seg obduksjon og om dødsfallet er meldt til politiet ved unaturlig dødsfall.

Helfo dekker økonomiske utgifter for transport av avdøde til og fra sykehuset. Obduksjon vil normalt ikke føre til forsinkelse av begravelse.

For rekvisisjonsskjema og utfyllende informasjon til rekvirent samt mer informasjon til pårørende se laboratoriehåndbok for patologi på www.siv.no