HELSENORGE
Praksisnytt - IHR

IHR: CITO-prøver histologi

For å sikre at CITO-prøver histologi behandles som hasteprøve allerede ved mottak på patologiavdelingen, må det stå CITO på prøveglassets etikett.

frysesnitt patologen

​Dette skrives automatisk på etiketten når det er haket av for «Ø-hj» ved rekvirering. Alternativt må CITO skrives for hånd på etiketten. Hvis hastegrad kun beskrives i kliniske opplysninger, vil det dessverre kunne gå mange dager før dette oppdages.

Histologi øhjelp

 

CITI etikett

Spørsmål om IHR kan rettes til

Toril Holmøy Svendsen, laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten
Telefon: 90 96 36 69
E-post: brukerkontakt.lab@siv.no